dafolo-top.png
Her er du:
Skoleledelse > Nyttige links > Områder > Foreninger og org.
Navn:
Danmarks Lærerforening
Beskrivelse:
Danmarks Lærerforening (DLF) arbejder for at varetage medlemmernes interesser; for at udvikle medlemmernes arbejdspladser og for at udvikle lærernes professionelle bevidsthed, kompetencer og uddannelse. Det gør DLF ved hjælp af initiativer og forslag og ved at samarbejde med andre og påvirke beslutningstagere.

Link:
Navn:
Danmarks Privatskoleforening
Beskrivelse:
Hjemmeside for Danmarks Privatskoleforening, der varetager de frie skolers interesser over for Folketing og ministeriet, kommunerne og de faglige organisationer og yder juridisk, økonomisk, overenskomstmæssig, informationsmæssig, ledelses- og organisatorisk samt pædagogisk bistand til medlemsskolerne.

Link:
Navn:
Dansk Friskoleforening
Beskrivelse:
Dansk Friskoleforening er interesseorganisation for 256 medlemsskoler med i alt cirka 30.000 elever. Samtlige ansatte, forældre og andre skolekredsmedlemmer er medlemmer af foreningen. Skolerne repræsenterer en bred vifte af pædagogiske, ideologiske og religiøse livsanskuelser. Alle skolerne fungerer under Friskoleloven.
Link:
Navn:
Efterskolerne
Beskrivelse:
Efterskolernes hjemmeside, hvor der er oplysninger om alle efterskoler, ventelister, undervisningstilbud mm.

Link:
Navn:
Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd
Beskrivelse:
Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd, FTF, er hovedorganisation for ca. 90 fagforeninger og forbund primært i den offentlige sektor.
Link:
Navn:
Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte
Beskrivelse:
Hjemmeside for Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte, KTO, et forhandlingsfællesskab for hovedparten af de ansatte i kommuner og regioner, om bl.a. generelle lønforhold, barsel og ferie mv.
Link:
Navn:
Kommunernes Landsforening
Beskrivelse:
KL er en privat interesse- og medlemsorganisation for alle 98 kommuner i Danmark. Det er KL's formål at varetage de danske kommuners fælles interesser.

Link:
Navn:
Lærernes Centralorganisation
Beskrivelse:
Hjemmeside for Lærernes Centralorganisation, LC, der har forhandlingsret og aftaleret for tjenestemænd, personale ansat på tjenestemandslignende vilkår og pensionerede tjenestemænd i staten og folkeskolen.

Link:
Navn:
Skole og Forældre
Beskrivelse:
Skole og Forældre er en forening for skolebestyrelser og andre interesserede med tilknytning til den danske folkeskole. Det er en landsforening med lokalafdelinger i landets 98 kommuner.

Link:
Navn:
Skolelederforeningen
Beskrivelse:
Skolelederforeningen er den forhandlingsberettigede organisation for landets skoleledere. Som medlem kan man til enhver tid henvende sig til Skolelederforeningens sekretariat og få rådgivning med ledervinkler - uanset om det drejer sig om en konkret problemstilling eller behov for sparring om generelle ledelsesspørgsmål.

Link:
rss-leder.png