dafolo-top.png
Her er du:
Lærer > Forside
Skoleportalen_knap

Nyheder til lærere

 

Intro:

Konstruktive tilbagemeldinger har stor betydning for elevernes læring. Men hvad er konstruktive tilbagemeldinger? Det giver Trude Slemmen sit bud på i en artikel, hvor hun sammenholder karakterer og konstruktive tilbagemeldinger i forhold til, hvad der virker bedst på elevernes læring.


Dato:
28-02-2014
Intro:
Feedback foregår ikke kun fra lærer til elev. Det kan også foregå mellem elever, fra elev til lærer og ikke mindst kan eleven give sig selv feedback. Det kan dog være svært at træde et skridt tilbage og vurdere sig selv - det kræver øvelse og god hjælp fra læreren. Nu kan du finde to nye konkrete redskaber på skoleportalen.dk, der kan hjælpe eleven med at blive bevidst om sin egen læring i forhold til et konkret mål.
Intro:
Der er mange innovative undervisningsmaterialer, som forsøger at fokusere på, hvad der virker både for elevernes specifikke læringsudbytte og for de bredere sociale og personlige kompetencer.
Dato:
21-02-2014
Intro:
Sitet "I'm a new teacher" har bragt et nyt interview med John Hattie. Heri fortæller han blandt andet om lærerens store indvirkning på elevernes læringsprogression og om en undersøgelse af Bill Gates, hvor der blev sat webcams op i 3000 klasseværelser. Læs hele interviewet med Hattie her, og læs også om, hvor mange af lærerne der ikke havde en eneste klassediskussion i de tre-fire måneder, de blev filmet med webcams.
Intro:

Forskning på områder som medicin, it- og kommunikationsteknologi, transport og landbrug har de sidste mange år påvirket udviklingen af systemerne i en grad, vi nødigt vil være foruden i dag. Men hvad med uddannelsessystemet? Udvikler det sig så hurtigt, som det ellers kunne, hvis vi benyttede os af den evidensbaserede forskning, der findes inden for området?nbsp;Se professor David Mitchell svare på spørgsmålet her.

Dato:
10-02-2014
Intro:

John Hattie har skrevet flere bøger om synlig læring og feedback, og om hvad der kan styrke elevernes læringsudbytte. Blandt mange af de faktorer, der har betydning for elevens læring, er også de forestillinger, den enkelte lærer har i forhold til sin rolle som underviser. Læs om dette i John Hatties blogindlæg på Education Week.

Dato:
04-02-2014
Intro:
James Nottingham og Challenging Learning har været i Sverige, hvor han også fandt vej til svensk tv. Se indslaget her, og læs mere om, hvornår du kan møde James Nottingham i Danmark.
Dato:
28-01-2014
Intro:
Synlig læring og feedback har indflydelse over hele verden. Forskere, undervisere og praktikere over hele verden arbejder konkret med at øge læringsudbyttet. Amerikaneren Grant Wiggins, som er formand for Authentic Education, har skrevet en artikel om syv kendetegn ved god feedback. Find den her på skoleportalen.dk, hvor du også kan finde andre konkrete artikler og redskaber til din undervisning.
Dato:
17-01-2014
Intro:
Ifølge John Hatties omfattende forskning er feedback en af de faktorer, der har størst betydning for elevernes læringsudbytte. På skoleportalen.dk kan du nu finde en artikel, der beskriver principperne for Hatties feedbackmodel, og hvilken betydning implementeringen af modellen kan have for skolerne i Danmark og for din undervisning. Du kan også finde konkrete redskaber til at arbejde med feedback og vurdering for læring i din egen undervisning.
Dato:
20-12-2013
Intro:
Til konferencen med John Hattie den 22. november 2013 fangede vi James Nottingham til et interview om sin nye bog Nøglen til læring - hvordan opmuntrer og inspirerer du til optimal læring?. Se hele interviewet og læs mere om Nottinghams kommende besøg i Danmark.
Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste 10 Næste
rss.png