dafolo-top.png
Her er du:
Lærer > Forside
Skoleportalen_knap

Nyheder til lærere

 

Dato:
07-09-2017
Intro:
Hvordan fremmer ledelsen læreres mulighed for at realisere skolens formål i den daglige praksis? Louise Klinge giver i denne artikel konkrete input til, hvordan skoleledelsen kan fremme de betingelser, der fremmer lærerens mulighed for at etablere klasserne som læringsfællesskaber, hvor alle elever trives og udvikler sig alsidigt.
Intro:

Børn og unges relation til deres lærere er altafgørende for deres skolegang, både personligt, socialt og fagligt, og for deres fremtid. Men hvad består den gode relation egentlig af, og hvordan kan man som professionel arbejde med at skærpe sin relationskompetence? Det beskriver Louise Klinge i bogen Lærerens relationskompetence - kendetegn, betingelser og perspektiver, og du kan få et smugkig i bogen her på skoleportalen.

Dato:
15-11-2016
Intro:
Arbejder jeres skole som et professionelt læringsfællesskab? Få inspiration og hjælp til at komme i gang eller til at tage skridtet videre fra nogle af de største navne inden for undervisningsverdenen i to nye bøger.
Intro:
Er staveord og diktater vejen frem, når eleverne skal udvikle deres stavekompetencer? Nej, tiden er bedre brugt på læsning og skrivning, hvor eleverne lærer at stave i en meningsfuld kontekst, viser forskning.
Dato:
03-11-2016
Intro:
Hvilke potentialer har taksonomier i elevers læreprocesser? Og hvilke faldgruber er vigtige at kende til? Læs et kapitel om dybdelæring med taksonomier, og få fire konkrete arbejdsredskaber, du kan anvende i din klasse.
Intro:
Grammatik og retskrivning behøver ikke at være svært og kedeligt. Lad eleverne spille og dyste mod hinanden samtidig med, at de får styr på grammatikken.
Intro:
Reformer af skolen står højt på den politiske dagsorden overalt i denne tid, men en reform af skolen kræver også en udvikling i undervisningspraksis. I en tid hvor skolen ofte bliver en arena for kampe om konfliktende interesser, kræver det, ifølge den toneangivende uddannelsesforsker Hilbert Meyer, at man som underviser koncentrerer sine anstrengelser om undervisningens grundlag: pædagogikken og didaktikken. I bogen Udvikling af undervisning giver Meyer derfor en orienterende ramme for,
Dato:
22-08-2016
Intro:
Smid staveark, udfyldningsark og diktater langt væk. Lige nu kan du og dine elever få 14 dages gratis prøve på det nye digitale læremiddel "Styr på stavning".
Intro:
Kirsten Gibson har skrevet denne inspirerende artikel om brugen af Rubrics i praksis. Grundlaget for artiklen er forfatterens praktiske erfaringer med Rubrics. I artiklen vises eksempler på brug af Rubrics, der bygger på SOLO-taksonomien, og det kan således anbefales, at man læser mere om denne taksonomi, inden man går i gang med at udvikle sine egne Rubrics.
Intro:
Få et hurtigt indblik i, hvordan viden fra hjerneforskningen kan anvendes i en pædagogisk hverdag. I et lille uddrag fra bogen Hjernesmart pædagogik præsenterer Anette Prehn, hvordan hjerneforskningen kan berige den pædagogiske erfaring og de metoder, som vi allerede har og bygger på. Vi tilbydes et indblik i relevant viden om børns (og vores egne) hjerner, så vi kan gå lidt smartere til de hverdagssituationer, der nogle gange driller.
Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste 10 Næste
rss.png