dafolo-top.png
Her er du:
Lærer > Forside
Skoleportalen_knap

Nyheder til lærere

 

Intro:

Et fodboldhold har behov for forskellige spillerprofiler for at skabe gode resultater. Der er en grund til, at træneren ikke vælger 11 angrebsspillere ud til holdet. For hvem skulle for eksempel så sørge for at lægge op til angrebsspillerne, og hvem skulle så håndtere dødboldssituationerne og de farlige kontraløb? På fodboldholdet supplerer de forskellige profiler hinanden og løfter den samlede præstation til et højere niveau.

Intro:

Den tyske professor Andreas Helmke, der er en af de førende inden for europæisk uddannelsesforskning, kommer til Danmark. Han har gennem de seneste årtier beskæftiget sig med, hvordan man udvikler sin undervisning bedst muligt. Skal du møde ham i september? Læs mere - og få rabat!

Dato:
02-05-2013
Intro:
Det viser en ny omfattende undersøgelse fra SFI. Det er ikke kun de svagere elever, der profiterer af ”en traditionel undervisningsstrategi med fokus på stærk, konsekvent klasserumsledelse og stærk, tydelig faglig rammesætning.” Også de ressourcestærke elever præsterer godt under denne form for klasseledelse.
Dato:
29-04-2013
Intro:
Uddannelsesguruen John Hattie besøgte Danmark i forrige uge ved Dafolo-konferencen om synlig læring. Hatties kernebudskab "Know Thy Impact" kunne efter denne dag ikke bare oversættes med "kend jeres virkning", men snarere "erkend jeres virkning" eller måske endda "anerkend jeres virkning" - for Hattie formåede virkelig at tale lærerprofessionen "op" ud fra en oprigtig respekt for betydningen af god undervisning.
Intro:
Det er ikke længere nok, at du som folkeskolelærer har en god fornemmelse for, hvordan lille Peter lærer sine staveord. Din undervisning skal være evidensbaseret - det vil sige baseret på den aktuelt bedste viden om det at undervise.
Dato:
12-03-2013
Intro:
I samtalen om inklusion høres ofte en modsætning mellem inklusion og brug af diagnoser. For eksempel: ”Hvordan kan vi inkludere et barn med diagnosen ADHD?”. Samtidig ses der en generel stigning i antallet af børn med diagnoser og en tendens til, at en diagnose opfattes som en beskrivelse af barnets hele væren og habitus.
Dato:
04-03-2013
Intro:
I anledning af, at han besøger Danmark i april og netop er udkommet på dansk med bogen Synlig læring - for lærere,  bringer vi her et interview med en af uddannelsesområdets vigtigste stemmer: den newzealandske professor John Hattie, som er manden bag verdens mest omfattende undersøgelse af, hvad der virker i undervisningen.
Intro:

Som abonnent på skoleportalen tilbydes du nu deltagelse i forårets konferencer med overskriften "Inklusion der lykkes" med en rabat, der kan mærkes! Til konferencerne er der blandt andet oplæg af Susan Tetler, der er en af Danmarks førende inden for inklusionsforskning og formand for ministeriets inklusionspanel. Derudover fortæller Bengt Persson fra den navnkundige Essunga Kommune i Sverige om de svenske erfaringer, man kan bygge videre på i en dansk kontekst.

Intro:
Læsning er ikke bare færdighed. Læsning er en funktion, der gør os i stand til at tilegne os viden og opnå mål. Læse- og skriveundervisningen bør derfor ikke begrænse sig til at foregå i dansktimerne. Den enkelte faglærer, som er ekspert på sit felt, skal på banen og undervise i forståelse og brug af sit fags sprog – for derigennem at styrke elevernes faglighed og på længere sigt deres muligheder og handlekompetencer.
Dato:
29-01-2013
Intro:
Med den omfattende meta-analyse af, hvad der virker fremmende for elevers læring, er John Hattie for alvor blevet en af verdens førende inden for uddannelsesforskningen. Han har dokumenteret, hvad der rent faktisk virker i undervisningen: synlig læring. Den 18. april kommer John Hattie for første gang nogensinde til Danmark, hvor han vil være hovedtaler ved konferencen Visible Learning in schools.
Forrige Forrige 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Næste 10 Næste
rss.png