dafolo-top.png
Her er du:
Lærer > Forside
Skoleportalen_knap

Nyheder til lærere

 

Dato:
16-01-2013
Intro:
Danmarks førende forskere i mobning har med forskningsprojektet eXbus forsøgt at kortlægge omfanget af mobning og de mekanismer og processer, der fører til mobning. Projektet afliver den udbredte forestilling om, at årsagen til mobning skal findes i sammensætningen af personlighedstyper. Mobningen udspringer snarere af klassens sociale klima og kultur. Hvis man skal komme mobningen til livs, bør man derfor snarere fokusere på at reparere de sociale fællesskaber end at afrette enkeltindivider.
Intro:
Mere specialviden til lærerne og støtte fra ressourcepersoner = inklusion. Så nem er opskriften på inklusion selvfølgelig ikke, men specialviden og ressourcepersoner som fx AKT-vejledere, speciallærere og PPR er alligevel nogle af de vigtige ingredienser, der bliver peget på en helt ny undersøgelse foretaget af Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning.
Dato:
20-12-2012
Overskrift:
Intro:
Redaktionen bag skoleportalen går på juleferie og ønsker alle jer en glædelig jul og et lykkebringende nytår!
Dato:
12-12-2012
Intro:
Der var gode nyheder fra forskerne, da de på baggrund af resultaterne fra den internationale undersøgelse PIRLS i går kunne konkludere, at danske skolelever nu ligger på en international top 5, når det kommer til læsning. Og det er lærernes indsats, der bærer frugt,  
Dato:
06-12-2012
Intro:
Juleferien nærmer sig med hastige skridt, og der skal produceres julegaver til hele familien! Her på skoleportalen er der inspiration til en masse kreative aktiviteter, der giver de flotteste resultater - lige til at lægge under juletræet!
Intro:
Regeringen har netop offentliggjort sit udspil til en reform af folkeskolen, der skal gøre en god skole endnu bedre. Forslaget indeholder bl.a. flere undervisningstimer og mere dansk og matematik, fysisk aktivitet hver dag, styrkelse af de praktiske/musiske fag, mere trivsel og fokus på inklusion. Derudover skal lærernes, pædagogernes og ledernes kompetencer styrkes, og Fælles Mål skal revideres.
Intro:

Den første december nærmer sig, og det er tid til at pynte op til jul. Her på skoleportalen er der masser af inspiration at hente, så I får det flotteste klasseværelse på skolen!

Dato:
21-11-2012
Intro:
Al læring kræver feedback. Det er en grundlæggende præmis, som vinder større og større indpas i alle led på uddannelsesområdet. Efter norsk forbillede kalder vi det også vurdering FOR læring netop for at understrege, at feedbacken skal have den fremadrettede læring for øje. På skoleportalen kan du nu finde en ny artikel om "Feedback i de korte forløb" sammen med en håndfuld andre relevante artikler og redskaber om feedback og vurdering for læring.
Dato:
05-11-2012
Intro:
Barske beretninger om, hvad mobning kan drive børn og unge ud i har floreret i medierne i den seneste tid. Men der er langt fra forestillingerne om det typiske mobbeoffer til billederne af de ulykkelige unge mennesker på skærmen.
Dato:
02-11-2012
Intro:

”Godt gået!”, ”fint”, eller ”bedre held næste gang” – respons på elevernes arbejds- og læringsproces kan nemt køre på automatpilot. Men skal eleven opnå den bedst mulige læring, kræver det ifølge al forskning systematisk kommunikation og samspil mellem lærer og elev: vurdering for og ikke af læring. 

Forrige Forrige 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Næste 10 Næste
rss.png