dafolo-top.png
Her er du:
Lærer > Forside
Skoleportalen_knap

Nyheder til lærere

 

Dato:
22-10-2012
Intro:
Alle børn er forskellige, også selv om de har samme diagnosebetegnelse - fx ADHD. Der findes ikke metode, der passer alle, men alligevel er der en række træk, som går igen hos mange børn med denne diagnose. På skoleportalen kan du finde redskaber, som kan hjælpe med at få sat ord på følelser og handlinger og dermed forhindre handlinger i at blive voldsomme.
Intro:

I den seneste tid har de nyuddannede lærere atter været genstand for mediernes opmærksomhed. Denne gang skyldes det, at en række kommuner tilbyder nyuddannede lærere efteruddannelse i klasseledelse. Her på skoleportalen kan vi nu præsentere en spændende artikel om klasseledelse. Er det et modefænomen med den bivirkning, at undervisningen bliver mekanisk? Artiklen giver desuden nogle konkrete fif til, hvordan man som lærer kan styrke sin klasseledelse.

Intro:
Hvordan står det egentligt til med evalueringen af elevernes læring i skolen? Kan vi gøre det bedre? Og hvis ja, hvordan gør vi så? Disse spørgsmål forsøger dette nummer af Fleksibel læring af besvare - fra et dansk perspektiv, fra et norsk og fra den konkrete evalueringspraksis ude i klasserummene.
Dato:
02-10-2012
Intro:

Børne- og undervisningsminister Christine Antorini har nedsat et inklusionspanel, som skal indsamle viden om, hvordan det går med inklusionsopgaven i folkeskolen. I spidsen for panelet står professor Susan Tetler. Du kan møde Susan Tetler og en række andre markante praktikere og forskere inden for inklusionspædagogikken på konferencen "Inklusion der lykkes" - og i kraft af dit abonnement på skoleportalen kan du få hele 25 % rabat!

Dato:
17-09-2012
Intro:
Antallet af børn, der diagnosticeres med ADHD, er steget eksplosivt gennem de senere år -  og det danske skolesystem har med inklusionsloven pligt til at inkludere de fleste af disse børn i normalklasserne. Men er skolesystemet - og ikke mindst lærerne - gearet til denne udfordring? Få hjælp til at afdække elevernes læringsforudsætninger og redskaber til at planlægge din undervisning, så den kan rumme alle elever.  
Dato:
14-09-2012
Intro:
En større forskningsrapport har fastslået det, som alle aktører i den pædagogiske verden håber på: Inklusionstiltag virker! Indtil videre er det kun offentliggjort, at det virker. Hvad det nærmere er, der ifølge forskningen virker, må vi vente lidt på endnu. Indtil da kan du her på skoleportalen få inspiration til, hvordan man kan arbejde inkluderende med fx Cooperative Learning, og du kan hente en systematisk planlægningsmodel, der inddrager et inkluderende perspektiv.
Intro:
Som et særligt tilbud til skoleportalens abonnenter giver Dafolo nu 25 % rabat på konferencen "Feedback og vurdering for læring".
Dato:
03-09-2012
Intro:
Forskeren Helene Ratner har forsvaret sin ph.d.-afhandling om inklusion på Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, CBS. Ikke overraskende viser hendes forskning, at både lærere og ledere føler inklusions-kravet som en stor udfordring.
Dato:
30-08-2012
Intro:
I en rapport fra Vidensråd for Forebyggelse slås det fast, at stillesiddende adfærd udgør en stor helbredsmæssig risiko – både for børn og for voksne. Forskerne bag rapporten slår fast, at et stigende tidsforbrug foran tv og computer udgør en reel trussel mod danskernes helbred. Små fysiske afbræk i den stillesiddende adfærd kan være vejen frem – helt ned til to minutters bevægelse tre gange i timen.
Intro:

Cooperative Learning kan beskrives som en særlig måde at organisere undervisning og læreprocesser på. Med CL-strukturer skabes et godt udgangspunkt til at styrke både sociale og faglige kompetencer. Læs en helt ny artikel om emnet, og prøv to strukturer, der medvirker til at styrke elevernes sociale kompetencer.

 

Forrige Forrige 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Næste 10 Næste
rss.png