dafolo-top.png
Her er du:
Lærer > Forside
Skoleportalen_knap

Nyheder til lærere

 

Dato:
30-08-2012
Intro:
I en rapport fra Vidensråd for Forebyggelse slås det fast, at stillesiddende adfærd udgør en stor helbredsmæssig risiko – både for børn og for voksne. Forskerne bag rapporten slår fast, at et stigende tidsforbrug foran tv og computer udgør en reel trussel mod danskernes helbred. Små fysiske afbræk i den stillesiddende adfærd kan være vejen frem – helt ned til to minutters bevægelse tre gange i timen.
Intro:

Cooperative Learning kan beskrives som en særlig måde at organisere undervisning og læreprocesser på. Med CL-strukturer skabes et godt udgangspunkt til at styrke både sociale og faglige kompetencer. Læs en helt ny artikel om emnet, og prøv to strukturer, der medvirker til at styrke elevernes sociale kompetencer.

 

Intro:

De senere år er SFO’en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen, og pædagogen er en stadig større del af det pædagogiske arbejde i indskolingen. Det betyder også, at det voksende fokus på inkluderende fællesskaber og lige muligheder for deltagelse er lige så relevant i SFO’en som i skolen.
 

Dato:
13-08-2012
Intro:
Danmarks Lærerforening har som led i deres læsekampagne "Vi læser for livet"  udsendt to eksemplarer af bogen Læsning og skrivning i alle fag til alle landets folkeskoler.
Dato:
07-08-2012
Intro:
I disse dage afholdes afholdes det traditionsrige Sorø-møde, hvor 100 politikere, eksperter og praktikere på uddannelsesområdet mødes og diskuterer centrale emner på området. I år skal de arbejde helt konkret med at udarbejde et manifest for Ny Nordisk Skole.
Dato:
27-07-2012
Intro:
Et nyt politisk forslag sætter fokus på elevernes tolerance. Hvis det står til de Radikale, vil en ny folkeskolelov medvirke til at gøre eleverne mere tolerante over for minoriteter som for eksempel transseksuelle og indvandrere.
Dato:
06-07-2012
Overskrift:
Intro:
Holdet bag skoleportalen.dk ønsker alle en rigtig god sommer!
Intro:
Social- og integrationsminister Karen Hækkerup har netop modtaget en rapport og heri 39 anbefalinger til, hvordan man hurtigt opdager og stopper overgreb mod børn.
Intro:
Siden 2010 har det været et lovmæssigt krav, at alle skoler skal udarbejde et værdiregelsæt. Det lyder for nogle måske som en tilbagevenden til tidligere tiders straf og firkantede regler. Ministeriet for Børn og Undervisning har i samarbejde med en række interessenter udviklet et materiale, der i stedet for at fokusere på forbrydelse og straf tager udgangspunkt i orden som et inkluderende element.
Intro:
Samarbejdet med forældre i familier, der er af forskellige årsager er udsatte, kan være vanskeligt. Forældrene dukker måske ikke op til skole-hjem-samtalen, eller samarbejdet kan være præget af mistro og barrierer. Sådan behøver det imidlertid ikke være, viser ny undersøgelse. 
Forrige Forrige 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Næste 10 Næste
rss.png