dafolo-top.png
Her er du:
Lærer > Forside
Skoleportalen_knap

Nyheder til lærere

 

Intro:

De senere år er SFO’en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen, og pædagogen er en stadig større del af det pædagogiske arbejde i indskolingen. Det betyder også, at det voksende fokus på inkluderende fællesskaber og lige muligheder for deltagelse er lige så relevant i SFO’en som i skolen.
 

Dato:
13-08-2012
Intro:
Danmarks Lærerforening har som led i deres læsekampagne "Vi læser for livet"  udsendt to eksemplarer af bogen Læsning og skrivning i alle fag til alle landets folkeskoler.
Dato:
07-08-2012
Intro:
I disse dage afholdes afholdes det traditionsrige Sorø-møde, hvor 100 politikere, eksperter og praktikere på uddannelsesområdet mødes og diskuterer centrale emner på området. I år skal de arbejde helt konkret med at udarbejde et manifest for Ny Nordisk Skole.
Dato:
27-07-2012
Intro:
Et nyt politisk forslag sætter fokus på elevernes tolerance. Hvis det står til de Radikale, vil en ny folkeskolelov medvirke til at gøre eleverne mere tolerante over for minoriteter som for eksempel transseksuelle og indvandrere.
Dato:
06-07-2012
Overskrift:
Intro:
Holdet bag skoleportalen.dk ønsker alle en rigtig god sommer!
Intro:
Social- og integrationsminister Karen Hækkerup har netop modtaget en rapport og heri 39 anbefalinger til, hvordan man hurtigt opdager og stopper overgreb mod børn.
Intro:
Siden 2010 har det været et lovmæssigt krav, at alle skoler skal udarbejde et værdiregelsæt. Det lyder for nogle måske som en tilbagevenden til tidligere tiders straf og firkantede regler. Ministeriet for Børn og Undervisning har i samarbejde med en række interessenter udviklet et materiale, der i stedet for at fokusere på forbrydelse og straf tager udgangspunkt i orden som et inkluderende element.
Intro:
Samarbejdet med forældre i familier, der er af forskellige årsager er udsatte, kan være vanskeligt. Forældrene dukker måske ikke op til skole-hjem-samtalen, eller samarbejdet kan være præget af mistro og barrierer. Sådan behøver det imidlertid ikke være, viser ny undersøgelse. 
Dato:
13-06-2012
Intro:
SMTTE-modellen er udbredt i pædagogiske kredse. Redskabet skaber grundlag for systematisk planlægning og dynamisk arbejde med udgangspunkt i sammenhæng, mål, tiltag, tegn og evaluering. Men hvorfor ikke gøre plads til inklusion i dette redskab?
Intro:
Canada ligger i top ifølge PISA-undersøgelserne. Man taler om skolemiraklet i Canada. Lene Heckmann, udviklingskonsulent og forfatter hos Dafolo, har været på studietur til Canada, Alberta, for at se, om danske folkeskoler kan lære noget af den canadiske succes.
Forrige Forrige 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Næste 10 Næste
rss.png