dafolo-top.png
Her er du:
Lærer > Forside
Skoleportalen_knap

Nyheder til lærere

 

Dato:
14-02-2012
Intro:
Et stort antal elever i den danske folkeskole har dansk som andetsprog som læringsvilkår. De skal tilegne sig viden på et sprog, der ikke nødvendigvis er deres modersmål – i alle folkeskolens fag. DSA-vejlederen har en central rolle i forhold til at vejlede alle skolens faglærere i, hvordan de bedst muligt kan undervise og støtte de elever, der har dansk som andetsprog. Læs her om DSA-vejlederens roller, kompetencer og dilemmaer.
Dato:
13-02-2012
Overskrift:
Intro:
Vilfred er viking - eller rettere - han er søn af en viking. For det der med at være viking er måske i virkeligheden ikke lige ham. Hør mere om Vilfred, og få inspiration til masser af sjove aktiviteter til vinterferien.
Intro:
Foråret byder på et væld af spændende konferencer om aktuelle temaer i den pædagogiske verden. Få indsigt i den nyeste viden om emnerne, og bliv inspireret til at anvende denne viden i praksis. Som noget nyt tilbyder vi nu betalende abonnenter på www.skoleportalen.dk 10 % rabat på en række af konferencerne. Se konferencernes temaer her.
Dato:
07-02-2012
Intro:
”Børn udvikler sig kun motorisk og mentalt ved hele tiden at bryde grænser og tage chancer”. Sådan udtrykkes det i rapporten Bakspejlet 2012, som udgives af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). Forsker ved Queen Maud University College i Norge, Ellen Beate Sandseter, har forsket i børns farlige leg og de udviklingsmuligheder, der ligger heri. Men hvor meget skal man egentlig give børn lov til? Hvornår er legen vild, og hvornår bliver den decideret farlig?
Dato:
03-02-2012
Intro:
PISA-rapporten ’Northern Lights on PISA – Focus on Reading’ kaster lys over udviklingen i de 15-åriges læsefærdigheder i samtlige nordiske lande gennem 20 år. Rapporten viser, at Finland, som ellers har ligget i top siden 2000, har bevæget sig ned af ranglisten. Danmark ligger stort set stabilt, og ligger nu på niveau med Sverige.

Intro:
Den 1. marts afholdes den spændende konference "Drengene efter pigerne". Konferencen sætter fokus på en række aktuelle problemstillinger i det danske uddannelsessystem, der peger i retning af, at drenge ikke klarer sig lige så godt som piger. Hvorfor nu det? Og hvad gør man ved det? Tlmeldingsfristen til konferencen er mandag den 6. februar, så vent ikke for længe!
Dato:
26-01-2012
Intro:
"Undervisningens hellige gral" er den new zealandske professor John Hatties forskningsresultater blevet kaldt. Resultaterne er blevet publiceret i bøgerne Visible Learning og Visible Learning for Teachers. Visible Learning markerer en vending i måden, hvorpå vi tænker skole og uddannelse, og nu kan vi for første gang i Danmark præsentere Visible Learning, via Deb Masters, der er chefkonsulent i John Hatties ”Visible Learning Team”.
Dato:
25-01-2012
Intro:
Statistikken viser, at 2/3 af de børn, der modtager specialundervisning eller specialpædagogisk bistand i folkeskolen er drenge. Mere end 70 procent af børnene i specialklasser er drenge. 3/4 af børnene i dagbehandlingstilbud, på opholdssteder og i døgnbehandling er drenge. Hvorfor ser billedet sådan ud - og hvad kan vi gøre for at ændre det?
Intro:
Dette er titlen på den systematiske kortllægning, et såkaldt review, som Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning har igangsat af, hvad der findes af international forskning om inklusion af skoleelever med særlige behov.
Dato:
12-01-2012
Intro:
Klasserumsledelse er ikke kun et anliggende for den enkelte lærer. I teamet kan I arbejde med observation af hinandens klasserumsledelse. Ved at arbejde med et fælles sprog for, "hvad der virker", kan I støtte hinanden i de udfordringer, I møder. Her finder du et skema, som kan bruges til observation af undervisning og som udgangspunkt for den fælles samtale.
Forrige Forrige 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Næste 10 Næste
rss.png