dafolo-top.png
Her er du:
Lærer > Forside
Skoleportalen_knap

Nyheder til lærere

 

Intro:
Dette er titlen på den systematiske kortllægning, et såkaldt review, som Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning har igangsat af, hvad der findes af international forskning om inklusion af skoleelever med særlige behov.
Dato:
12-01-2012
Intro:
Klasserumsledelse er ikke kun et anliggende for den enkelte lærer. I teamet kan I arbejde med observation af hinandens klasserumsledelse. Ved at arbejde med et fælles sprog for, "hvad der virker", kan I støtte hinanden i de udfordringer, I møder. Her finder du et skema, som kan bruges til observation af undervisning og som udgangspunkt for den fælles samtale.
Dato:
04-01-2012
Intro:
På trods af flere års intensive forebyggende og genoprettende indsatser er mobning stadig en del af rigtig mange børn og unges hverdag. Ny forskning på området har bragt en masse spændende og brugbar viden med sig, men der er desværre langt mellem den teoretiske viden og hverdagens praksis. Der eksisterer en masse viden om mobning. Men hvad er egentlig myter, og hvad er virkelighed?
Dato:
23-12-2011
Intro:
Skoleportalen.dk ønsker alle en rigtig glædelig jul og et spændende nytår.
Intro:
Mange drenge har det svært i skolen. De halter bagefter pigerne, både når det drejer sig om faglige præstationer og social trivsel. Artiklerne i dette nye nummer af tidsskriftet Fleksibel læring giver et bud på, hvorfor det er sådan, og hvad skolen og den enkelte lærer kan gøre for at få alle drenge med.
Intro:
Sådan skriver Evalueringsinstituttet (EVA) i deres pressemeddelelse, som præsenterer 1. del af en evaluering, der sætter fokus på, hvilken betydning 10. klasse har for, at unge påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse. Denne første del af evalueringen undersøger, hvad der karakteriserer elever, der vælger 10. klasse, og hvilke faktorer der har betydning for elevernes valg. Evalueringen er gennemført på foranledning af formandskabet for Skolerådet.
Dato:
14-12-2011
Overskrift:
Intro:
Regeringen har med initiativet "En digital skole" afsat 500 mio. kr. til at kvalificere brugen af it i folkeskolen over de næste år. Men mange lærere er langt fra "digitale indfødte", og regeringsudspillet medfører frustration hos nogle lærere.   
Intro:
Endnu engang er der gang i debatten om undervisningsdifferentiering. Siden 1993 har begrebet været indskrevet i folkeskoleloven som et bærende princip, men virkeligheden ser anderledes ud. Jens Rasmussen, Center for Grundskoleforskning, har endnu engang bragt emnet på banen i en spændende kronik. Se linket til den, og få et indblik i, hvad skoleportalen.dk byder på inden for undervisningsdifferentiering.
Intro:
Holte Skole i Norge vil styrke elevernes faglige færdigheder ved at gøre lærerne bedre til at vurdere eleverne - og ved at involvere eleverne i vurderingen. Vurdering FOR læring, kaldes det med inspiration fra det engelske Asessment for Learning (AFL). Holte Skole søger andre skoler, der har erfaring med eller er interesseret i evaluering for læring.
Intro:
I samarbejde med UCN/Act2Learn og Aalborg Universitet afholder Dafolo konference om undervisningskvalitet og læringsudbytte. Kom og hør Stefan Hermann, Andreas Helmke, Stephen Dobson, Noemi Katznelson, Peter Dahler-Larsen, Lene Tanggaard, Astrid Birgitte Eggen, Preben Kirkegaard, Jens Rasmussen, Jeppe Bundsgaard, Dorthe Staunæs, Thomas Ryberg, Rune Krumsvik, Tina Bering Keiding, Søren Hansen, Lars Qvortrup,Jørn Bjerre, Ulla Senger og Anne Bilde. 
Forrige Forrige 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Næste 10 Næste
rss.png