dafolo-top.png
Her er du:
Lærer > Forside
Skoleportalen_knap

Nyheder til lærere

 

Dato:
25-11-2011
Intro:
Klasseledelse er en kompleks størrelse med mange komponenter i spil. Nedenfor finder du en skematisk oversigt over nogle af de væsentligste forhold: grundforståelsen af undervisningen, udformning af læringsmiljø og arbejdsformer, strategier i udførelsen og håndtering af resultater. Oversigten er bygget op omkring modsatrettede udsagn om undervisning og klasseledelse - brug den alene eller i teamet som udgangspunkt for en diskussion om klasseledelse og lærerens rolle.
Dato:
18-11-2011
Intro:
Drengene dropper bøgerne i 5.-6. klasse, klarer sig dårligt i skolen og ryger ud af ungdomsuddannelserne. Til gengæld stormer pigerne frem, lød det fra børne- og undervisningsminister Christine Antorini, da hun for nylig kunne overrække Michael Kamp den nyindstiftede drengelitteraturpris. Drengelitteraturprisen skal være med til at vende bøtten, tiltrække de gode drengebogsforfattere  og fange og fastholde drengenes læselyst.
Intro:
Danmarks Evalueringsinstitut har i dag offentliggjort en rapport, der på baggrund af en undersøgelse udført for Formandskabet for Skolerådet kortlægger, hvordan folkeskolerne arbejder med inklusion. Og det kan konkluderes, at inklusion deler vandene: 49 procent af de adspurgte lærere svarer, at for mange elever med særlige behov er inkluderet i normalundervisningen, og næsten lige så mange, 42 procent, mener, at niveauet er passende.
Dato:
15-11-2011
Intro:
eXbus: Exploring Bullying in School er et forskningsprojekt, der siden 2007 har arbejdet med at forstå mobning blandt børn i skolen og de mekanismer, processer og positioner blandt børn, lærere og forældre, der er involveret, når mobningen opstår. Læs her mobbeforsker Dorte Marie Søndergaards artikel om et nyt syn på mobning.

Dato:
09-11-2011
Intro:
Ny og omfattende undersøgelse af modersmålsundervisning i Danmark og Sverige viser, at modersmålsundervisning forbedrer tosprogede elevers skoleresultater. Danmarks Lærerforening ser gerne retten til modersmålsundervisning genindført, men undervisningsministeren vil først have undersøgt effekten i Danmark.

Dato:
04-11-2011
Intro:
I september/oktober 2011 afholdt UCN og Aalborg Universitet tre forelæsninger om Niclas Luhmann v. direktør og Professor Lars Qvortrup, Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis.
Dato:
03-11-2011
Intro:
Fredag den 4. november 2011 ser et nyt forskningscenter dagens lys i Nordjylland. Det har fået navnet "Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis", LSP, og har direktør og professor Lars Qvortrup i spidsen. Laboratoriet skal blandt andet formidle den forskning, der gennem de sidste år er kommet ud af det store LP-projekt.
Dato:
01-11-2011
Intro:
Modersmålundervisning af tosprogede elever skal prioriteres højt ifølge regeringen. Men virker det overhovedet efter hensigten?, Skolerådets formandskab foreslår i dagens analyse, at regeringen iværksætter omfattende undersøgelser af effekten af modersmålsundervisning på de 100 af landets skoler, der rummer den højeste andel tosprogede.
Dato:
27-10-2011
Overskrift:
Intro:
PALS står for Positiv Adfærd i Læring og Samspil, og er en udviklingmodel til styrkelse af børns sociale kompetencer og forebyggelse og afhjælpning af adfærdsproblemer. PALS-konceptet omfatter ikke kun den enkelte elev og den enkelte lærer, men kræver en aktiv deltagelse fra hele skolen. PALS-skoler er stadig et forholdsvis nyt fænomen herhjemme, men fra i år er det muligt at uddanne sig til PALS-vejleder via en ny uddannelse.Dato:
25-10-2011
Intro:
Hvad er det egentlig, man som ny lærer har brug for, når man kommer ud i folkeskolen? Børne- og ungdomsborgmester Anne Vang (S) taler for, at klasseledelse, konflikthåndtering og specialpædagogik bør være obligatoriske elementer i læreruddannelsen, hvis den skal klæde de studerende på til den inkluderende folkeskole. Dette skal ikke ske ved at give køb på teorien, men ved at gøre læreruddannelsen 5-årig. Læs hendes åbne brev til Videnskabsminister Morten Østergård her.
Forrige Forrige 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Næste 10 Næste
rss.png