dafolo-top.png
Her er du:
Lærer > Forside
Skoleportalen_knap

Nyheder til lærere

 

Dato:
27-10-2011
Overskrift:
Intro:
PALS står for Positiv Adfærd i Læring og Samspil, og er en udviklingmodel til styrkelse af børns sociale kompetencer og forebyggelse og afhjælpning af adfærdsproblemer. PALS-konceptet omfatter ikke kun den enkelte elev og den enkelte lærer, men kræver en aktiv deltagelse fra hele skolen. PALS-skoler er stadig et forholdsvis nyt fænomen herhjemme, men fra i år er det muligt at uddanne sig til PALS-vejleder via en ny uddannelse.Dato:
25-10-2011
Intro:
Hvad er det egentlig, man som ny lærer har brug for, når man kommer ud i folkeskolen? Børne- og ungdomsborgmester Anne Vang (S) taler for, at klasseledelse, konflikthåndtering og specialpædagogik bør være obligatoriske elementer i læreruddannelsen, hvis den skal klæde de studerende på til den inkluderende folkeskole. Dette skal ikke ske ved at give køb på teorien, men ved at gøre læreruddannelsen 5-årig. Læs hendes åbne brev til Videnskabsminister Morten Østergård her.
Dato:
14-10-2011
Overskrift:
Intro:
Ved hjælp af et skema kan du teste, i hvor høj grad og hvordan konstruktiv vurdering af og løbende tilbagemeldinger til eleverne er en integreret del af din undervisning.
Dato:
13-10-2011
Intro:
På mange skoler er Cooperative Learning-strukturer en integreret del af undervisningen. Men Cooperative Learning kan også bruges på lærerværelset.
Dato:
11-10-2011
Overskrift:
Intro:
Som et af sine første ministerielle tiltag har Børne- og undervisningsminister Christine Antorini valgt at skrotte den udskældte rangliste over landets skoler. Men på Ventres hjemmeside kan man stadig finde ranglisten. 
Intro:
Regeringen ønsker en folkeskole, hvor alle har høje forventninger til hinanden, hvor eleverne er undervisningsparate og respekterer undervisningen og fællesskabet, hvor forældrene påtager sig deres ansvar for at opdrage børnene, så de kan indgå i dette fællesskab, og hvor lærere og skoleledelse har ansvaret for undervisningens kvalitet og indhold.
Dato:
04-10-2011
Overskrift:
Intro:
Lars Qvortrup: Svaret på umyndiggørelse er ifølge Immanuel Kant oplysning, og den myndige lærer, pædagog og skoleleder er den, der i kraft af sin oplysning er i stand til at udøve professionel dømmekraft.

Intro:
Skoleledere prioriterer personaleledelse og pædagogisk ledelse højere end administration og økonomi. Det viser en ny rapport fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, SFI.
Intro:
Det kan være uoverkommeligt i hverdagen at nå at evaluere og målsætte samtlige elever. Med denne målcirkel kan du hurtigt danne dig et overblik over, hvor det enkelte barn ligger i forhold til de seks indholdstemaer: sprog- og udtryksformer, natur og naturfaglige fænomener, sociale færdigheder, bevægelse og motorik, samvær og samarbejde, og det praktisk musiske.
Dato:
08-09-2011
Intro:
I dette temanummer om rullende skolestart beskrives baggrund for-, erfaringer med og meninger om den fleksible, rullende eller aldersintegrerede indskoling.
Forrige Forrige 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Næste 10 Næste
rss.png