dafolo-top.png
Her er du:
Lærer > Forside
Skoleportalen_knap

Nyheder til lærere

 

Dato:
08-08-2011
Overskrift:
Intro:
Når skolens nye indskolingselever starter i skolen og hermed pålægges at indgå i nye sociale kontekster, er det vigtigt at være opmærksom på, hvordan forskellige aspekter ved elevrelationer kan bidrage til adfærdsproblemer i klassen.
Dato:
01-08-2011
Intro:
Et nyt skoleår byder på nye talentfulde elever. Udvikling fra begavelse til talent starter ved fødslen, og nyere forskning viser, at talent kan øges eller mindskes over tid, og at de relationer, som velbegavede og talentfulde børn indgår i, har stor betydning for opretholdelse af erhvervede talenter.
Dato:
28-07-2011
Intro:
Et nyt skoleår står for døren, og det er oplagt at tage sin pædagogiske praksis op til refleksion.
Intro:
Mange skolebørn tumler med tanker og forestillinger, som er knyttet til begivenheder i familien, kammerater eller skolen. Én vej til at styrke barnets indre fornemmelse af sig selv, sin rolle og derigennem grundlaget for selvværd, er ”børnesamtalen”.
Intro:
Betydning og sammenhæng skabes i relationen mellem mennesker gennem narrative konstruktioner. Men hvordan kan man som lærer bruge narrativer bevidst i udviklingen af sin klasseledelse?
Dato:
14-07-2011
Intro:
Forskningen synes at pege entydigt på, at vi alle fødes med et kreativt potentiale, men at det desværre bliver undertrykt op gennem livet.
Intro:
En ny rapport afslører, at elever fra skoler i socialt belastede områder klarer sig bedre end forventet.
Intro:
Mange skolebørn tumler med tanker og forestillinger, som er knyttet til begivenheder i familien, kammerater eller skolen. Én vej til at styrke barnets indre fornemmelse af sig selv, sin rolle og derigennem grundlaget for selvværd, er ”børnesamtalen”. Samtaleformen ligner på mange måder de nærværende samtaler, som enhver lærer eller pædagogisk medarbejder er involveret i dagligt.
Dato:
15-06-2011
Intro:
Sprog er en væsentlig del af menneskelig adfærd og læring. Sproglig udvikling er en proces, hvor flere områder end det sproglige system udvikler sig. Ved samspil med omgivelserne i førskolealderen opbygger de fleste børn en sproglig basis, som siden udbygges i de institutionelle læringsrum.
Intro:
Det nyeste nummer af tidsskriftet Fleksibel læring ligger nu til download her på skoleportalen. I denne måned er der fokus på kriterier for god undervisning og udbytterige læringsmiljøer.
Forrige Forrige 10 21 22 23 24 25 Næste
rss.png