dafolo-top.png
Her er du:
Lærer > Forside
Skoleportalen_knap

Nyheder til lærere

 

Dato:
18-07-2014
Intro:
Appen "Punktum, komma, streg - grundlæggende grammatikopgaver" kan anvendes i danskundervisningen som supplement til det daglige arbejde eller hentes af elever, der gerne vil træne dansk grammatik hjemme. Målet med "Punktum, komma, streg" er at lære at sætte tegn i en tekst efter reglerne om grammatisk komma, og målgruppen er elever på mellemtrinnet. Opgaverne er bygget op omkring historien "Mia mister mobilen".
Intro:
Trænger du til inspiration til din sommerferielæsning? Bogen Sammen om inklusion - tre perspektiver på samarbejde om inklusion griber fat i inklusionsbegrebet og belyser, hvordan en leder, en lærer og forældrene på tre danske skoler har forholdt sig til og omsat det fælles mål inklusion.
Intro:
Folkeskolereformen fordrer bl.a., at pædagogernes rolle i skolen ændres. Dette nummer af Fleksibel læring undersøger, hvad pædagogernes faglighed kan tilføre og tilføres i folkeskolens praksis anno 2014.
Intro:
Et fokuspunkt i folkeskolereformen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal forbedres. Det betyder blandt andet, at folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Læs blandt andet om "Undervisningsdifferentieringens ABC" fra bogen "Dygtig, dygtigere, dygtigst", der også har fokus på skolernes begavede og talentfulde elevers faglige udvikling og trivsel.
Dato:
08-07-2014
Intro:
Den newzealandske skoleledelsesforsker Viviane Robinson fortæller i denne video om ledernes rolle i relationsopbygningen.
Intro:
Uanset om du gik glip af konferencen, eller du var til stede, kan du her se en video fra konferencen, hvor Lars Qvortrup opsummerer to centrale pointer, som han tog med fra dagen.
Intro:
Når du skal arbejde med målstyret undervisning i praksis, har du brug for evalueringsredskaber, der understøtter denne tilgang til læring og feedback. Claus Madsen har netop udgivet Involverende læringsevaluering - når evaluering fremmer læring, hvor eleven er aktiv deltager i egen læringsevaluering, og hvor feedbacken peger fremad.
Dato:
04-06-2014
Intro:
Rasmus Alenkær talte med John Hattie til konferencen den 23. maj i Horsens. Samtalen faldt bl.a. på inklusion, problemadfærd og (naturligvis) synlig læring. Her får du mulighed for at se hele interviewet.
Intro:
For tredje gang inden for et år trak den australske uddannelsesforsker John Hattie fulde huse på en konference om Visible Learning (Synlig Læring). Vedvarende bred interesse fra grundskoler, ungdomsuddannelser og ministerier vidner om, at der ikke er tale om en "pædagogisk døgnflue".
Intro:

”Mere it” har i mange år været svaret på en bedre folkeskole. I denne reformtid er der fortsat fokus på it i undervisningen; it skal indgå i Fælles Mål for alle fag, der investeres yderligere i digitale læremidler og den nødvendige it-infrastruktur prioriteres. Det er dog overvejende sandsynligt, at de digitale læremidler ikke i sig selv er pengene værd i forhold til elevernes læringsudbytte.

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste 10 Næste
rss.png