dafolo-top.png
Her er du:
Lærer > Forside
Skoleportalen_knap

Nyheder til lærere

 

Intro:

Nogle elever er urolige og har svært ved at koncentrere sig, mens andre ikke kan finde deres ting og aldrig kommer i gang med opgaven. Nogle begynder på opgaven med stor entusiasme, men mister fokus undervejs og bliver derfor aldrig færdige. Andre udstråler, at de næsten er ved at falde i søvn. Disse vanskeligheder kaldes under en fællesbetegnelse eksekutive vanskeligheder. Læs mere, og få hjælp til at afdække elevers eksekutive funktioner.

Dato:
16-04-2014
Intro:
Professor David Mitchell, der er kendt i uddannelsesverdenen som forfatter, gæsteprofessor, foredragsholder og konsulent for bl.a. Undervisningsministeriet i Etiopien og New Zealand, har skrevet en bog, der indeholder 27 evidensbaserede inklusionsstrategier. Se dem her.
Intro:
Undervisning - for alle hedder et helt nyt webmagasin udgivet af Danmarks Evalueringsinstitut. Her kan du læse spændende artikler om bl.a. forventninger, differentiering og praksisnære råd til, hvordan du forbedrer din undervisning.
Intro:
Challenging Learning og Dafolo glæder sig over, at det første hold af danske instruktører nu er uddannet og klar til at understøtte skolers udviklingsarbejde med Visible Learning.
Intro:
Læs Signe Holm-Larsens nye artikel om projektkompetencer. Sammen med Ulla Sverrild har hun desuden skrevet bogen Projektkompetencer - mål og midler i skolens projektarbejde, som netop er udkommet. DBC udtaler sig om bogen som værende en ”omfattende, kompetent og til dels nyskabende fremstilling af projektarbejdets position og muligheder i folkeskolen.” (Uddrag fra lektørudtalelse, marts 2014). Klik ind, og læs mere.
Dato:
14-03-2014
Intro:
Fredag den 23. maj 2014 kommer den newzealandske professor John Hattie igen til Danmark. Denne gang afholdes konferencen i Horsens.
Intro:
Ifølge de amerikanske professorer Carol Ann Tomlinson og Marcia Imbeau er differentieret undervisning en måde at tænke undervisning og læring på. Det er en tilgang, et sæt principper, som er uløseligt forbundet med et positivt læringsmiljø, en gennemtænkt undervisningsplan, reflekteret beslutningsgrundlag og fleksibel styring af klassen. Nu kan du finde en artikel her på skoleportalen.dk, som uddyber deres forståelse af differentieret undervisning.
Intro:

Det er i praksis en stor og krævende opgave at arbejde ud fra et anerkendende og ressourcefokuseret menneskesyn. Derfor er der brug for understøttende redskaber, som kan skærpe fokus på retningen og fastholde fagligheden samt sikre dokumentation i arbejdet. Klik ind her, og få adgang til to praksisnære redskaber fra bogen KRAP - metoder og redskaber. 

Intro:

Konstruktive tilbagemeldinger har stor betydning for elevernes læring. Men hvad er konstruktive tilbagemeldinger? Det giver Trude Slemmen sit bud på i en artikel, hvor hun sammenholder karakterer og konstruktive tilbagemeldinger i forhold til, hvad der virker bedst på elevernes læring.


Dato:
28-02-2014
Intro:
Feedback foregår ikke kun fra lærer til elev. Det kan også foregå mellem elever, fra elev til lærer og ikke mindst kan eleven give sig selv feedback. Det kan dog være svært at træde et skridt tilbage og vurdere sig selv - det kræver øvelse og god hjælp fra læreren. Nu kan du finde to nye konkrete redskaber på skoleportalen.dk, der kan hjælpe eleven med at blive bevidst om sin egen læring i forhold til et konkret mål.
Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste 10 Næste
rss.png