dafolo-top.png
Her er du:
Lærer > Forside
Tema: Synlig læring og feedback

Nyheder til lærere

 

Intro:
Grammatik og retskrivning behøver ikke at være svært og kedeligt. Lad eleverne spille og dyste mod hinanden samtidig med, at de får styr på grammatikken.
Intro:
Reformer af skolen står højt på den politiske dagsorden overalt i denne tid, men en reform af skolen kræver også en udvikling i undervisningspraksis. I en tid hvor skolen ofte bliver en arena for kampe om konfliktende interesser, kræver det, ifølge den toneangivende uddannelsesforsker Hilbert Meyer, at man som underviser koncentrerer sine anstrengelser om undervisningens grundlag: pædagogikken og didaktikken. I bogen Udvikling af undervisning giver Meyer derfor en orienterende ramme for,
Dato:
22-08-2016
Intro:
Smid staveark, udfyldningsark og diktater langt væk. Lige nu kan du og dine elever få 14 dages gratis prøve på det nye digitale læremiddel "Styr på stavning".
Intro:
Kirsten Gibson har skrevet denne inspirerende artikel om brugen af Rubrics i praksis. Grundlaget for artiklen er forfatterens praktiske erfaringer med Rubrics. I artiklen vises eksempler på brug af Rubrics, der bygger på SOLO-taksonomien, og det kan således anbefales, at man læser mere om denne taksonomi, inden man går i gang med at udvikle sine egne Rubrics.
Intro:
Få et hurtigt indblik i, hvordan viden fra hjerneforskningen kan anvendes i en pædagogisk hverdag. I et lille uddrag fra bogen Hjernesmart pædagogik præsenterer Anette Prehn, hvordan hjerneforskningen kan berige den pædagogiske erfaring og de metoder, som vi allerede har og bygger på. Vi tilbydes et indblik i relevant viden om børns (og vores egne) hjerner, så vi kan gå lidt smartere til de hverdagssituationer, der nogle gange driller.
Intro:
Konference: Den 3. marts får du atter muligheden for at møde James Nottingham. Han er en af de mest efterspurgte pædagogiske foredragsholdere i Danmark, og nu kan du høre ham fortælle om læringsmulighederne i taksonomier.
Intro:

Børn vokser i dag op i en verden med sociale og miljømæssige udfordringer af hidtil uset omfang og karakter, som de skal forholde sig til. Hvilke redskaber kan vi udstyre børnene med, så vi bedst muligt kan hjælpe dem på vej? I bogen Triple Focus – En ny tilgang til uddannelse giver de to store kapaciteter Daniel Goleman og Peter Senge et bud på tre centrale færdigheder, som alle børn – og voksne – har brug for, hvis de skal kunne trives.

Dato:
13-11-2015
Intro:
Hvordan kan hjerneforskningen berige den pædagogiske erfaring og de metoder, som vi allerede har og bygger på? Og hvad kan vi med fordel vide om børns (og vores egne) hjerner, så vi kan gå lidt smartere til de hverdagssituationer, der nogle gange driller? Få et smugkig i bogen "Hjernesmart pædagogik" af Anette Prehn. Bogen udkommer i november 2015.
Intro:
Analyseinstituttet KORA har i en forskningsoversigt undersøgt, hvordan elever med særlig høj begavelse understøttes i undervisningen. Ikke for godt, desværre. Lærerne har ifølge forskningsoversigten en tendens til at overse dem, og når disse elever ikke bliver udfordret tilstrækkeligt, kan de have en forstyrrende adfærd til gene for resten af klassen.
Dato:
21-10-2015
Intro:
Hvis vi ønsker, at vores elever skal trives i den komplekse og uforudsigelige verden, som det 21. århundrede byder på, er det altafgørende, at vi fokuserer på at forbedre de uddannelsesmæssige resultater. For at muliggøre dette er det nødvendigt, at lærerne støttes med konkrete anvisninger og forslag til succeskriterier og kendetegn eller modeller for, hvordan der kan observeres deltagelse eller tegn på læring i undervisningen.
Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste 10 Næste
rss.png