Nyheder til lærere

 

Dato:
13-11-2015
Intro:
Hvordan kan hjerneforskningen berige den pædagogiske erfaring og de metoder, som vi allerede har og bygger på? Og hvad kan vi med fordel vide om børns (og vores egne) hjerner, så vi kan gå lidt smartere til de hverdagssituationer, der nogle gange driller? Få et smugkig i bogen "Hjernesmart pædagogik" af Anette Prehn. Bogen udkommer i november 2015.
Intro:
Analyseinstituttet KORA har i en forskningsoversigt undersøgt, hvordan elever med særlig høj begavelse understøttes i undervisningen. Ikke for godt, desværre. Lærerne har ifølge forskningsoversigten en tendens til at overse dem, og når disse elever ikke bliver udfordret tilstrækkeligt, kan de have en forstyrrende adfærd til gene for resten af klassen.
Dato:
21-10-2015
Intro:
Hvis vi ønsker, at vores elever skal trives i den komplekse og uforudsigelige verden, som det 21. århundrede byder på, er det altafgørende, at vi fokuserer på at forbedre de uddannelsesmæssige resultater. For at muliggøre dette er det nødvendigt, at lærerne støttes med konkrete anvisninger og forslag til succeskriterier og kendetegn eller modeller for, hvordan der kan observeres deltagelse eller tegn på læring i undervisningen.
Dato:
07-09-2015
Intro:
SOLO er en model, der gør læringsmål og succeskriterier synlige for elever og lærere. Professor John Hattie og den kognitive psykolog Gregory Yates omtaler netop SOLO-taksonomien som overbevisende i en læringssituation, da den lægger sig op ad den måde, hjernen fungerer på. Få indblik i taksonomien her.
Intro:
Til dette fyraftensarrangement kan du høre to oplæg om henholdsvis sprogbaseret undervisning og faglig skrivning. Og så er det helt gratis!
Dato:
25-08-2015
Intro:
Det danske sprog er i den grad til debat i disse år, og medierne bugner med nyheder om, at danske skoleelever staver dårligt - endda dårligere end i 1970, viser en undersøgelse foretaget af Dansk Sprognævn. Her får du et uddrag af bogen "Korrekt stavning. Underviserens håndbog i dansk retskrivning", hvor reglerne om sammensatte ord forklares detaljeret samt en tipskupon til eleverne med temaet "et eller flere ord".
Dato:
14-08-2015
Intro:
Feedback fylder meget i den danske skolediskurs i disse år. Det skyldes ikke mindst den newzealandske uddannelsesforsker og professor John Hattie, der med sin forskning viser, at feedback er en af de faktorer, der har størst betydning i forhold til at øge elevens læringsudbytte.
Dato:
29-07-2015
Intro:
I tre små film gives der eksempler på, hvordan forskellige niveauer i SOLO-taksonomien kan se ud. Se Robert, der er på det unistrukturelle niveau og kun er interesseret i at bestå eksamen, og se Susan, der er på niveauet udvidet abstrakt. Og se forskellige niveauer af lærere, der interesserer sig for hhv. hvem eleven er, hvad læreren gør, og hvad eleven gør.
Dato:
14-07-2015
Intro:
Socialkonstruktionisme er en tilgang, der er baseret på den grundlæggende idé, at intet af det, vi regner for virkeligt, kan forstås friholdt af den sociale kontekst, hvori det indgår. Derfor har socialkonstruktionisme også væsentlig betydning inden for det pædagogiske område, idet pædagogikken anvender psykologien som hjælpedisciplin til at forstå fænomener som blandt andet læring og udvikling. I denne artikel kan du få ideer til alternative perspektiver og måder at håndtere mobning på.
Intro:
www.pladisc.com kan du kvit og frit hente en interaktiv skabelon til et årshjul, så teamet får styr på planlægningen af det kommende skoleår. Årshjulet man deles på intra, så alle interessenter får adgang til det.
Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste 10 Næste