dafolo-top.png
Her er du:
Lærer > Forside
Tema: Synlig læring og feedback

Nyheder til lærere

 

Intro:
Et fokuspunkt i folkeskolereformen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal forbedres. Det betyder blandt andet, at folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Læs blandt andet om "Undervisningsdifferentieringens ABC" fra bogen "Dygtig, dygtigere, dygtigst", der også har fokus på skolernes begavede og talentfulde elevers faglige udvikling og trivsel.
Dato:
08-07-2014
Intro:
Den newzealandske skoleledelsesforsker Viviane Robinson fortæller i denne video om ledernes rolle i relationsopbygningen.
Intro:
Uanset om du gik glip af konferencen, eller du var til stede, kan du her se en video fra konferencen, hvor Lars Qvortrup opsummerer to centrale pointer, som han tog med fra dagen.
Intro:
Når du skal arbejde med målstyret undervisning i praksis, har du brug for evalueringsredskaber, der understøtter denne tilgang til læring og feedback. Claus Madsen har netop udgivet Involverende læringsevaluering - når evaluering fremmer læring, hvor eleven er aktiv deltager i egen læringsevaluering, og hvor feedbacken peger fremad.
Dato:
04-06-2014
Intro:
Rasmus Alenkær talte med John Hattie til konferencen den 23. maj i Horsens. Samtalen faldt bl.a. på inklusion, problemadfærd og (naturligvis) synlig læring. Her får du mulighed for at se hele interviewet.
Intro:
For tredje gang inden for et år trak den australske uddannelsesforsker John Hattie fulde huse på en konference om Visible Learning (Synlig Læring). Vedvarende bred interesse fra grundskoler, ungdomsuddannelser og ministerier vidner om, at der ikke er tale om en "pædagogisk døgnflue".
Intro:

”Mere it” har i mange år været svaret på en bedre folkeskole. I denne reformtid er der fortsat fokus på it i undervisningen; it skal indgå i Fælles Mål for alle fag, der investeres yderligere i digitale læremidler og den nødvendige it-infrastruktur prioriteres. Det er dog overvejende sandsynligt, at de digitale læremidler ikke i sig selv er pengene værd i forhold til elevernes læringsudbytte.

Intro:

Nogle elever er urolige og har svært ved at koncentrere sig, mens andre ikke kan finde deres ting og aldrig kommer i gang med opgaven. Nogle begynder på opgaven med stor entusiasme, men mister fokus undervejs og bliver derfor aldrig færdige. Andre udstråler, at de næsten er ved at falde i søvn. Disse vanskeligheder kaldes under en fællesbetegnelse eksekutive vanskeligheder. Læs mere, og få hjælp til at afdække elevers eksekutive funktioner.

Dato:
16-04-2014
Intro:
Professor David Mitchell, der er kendt i uddannelsesverdenen som forfatter, gæsteprofessor, foredragsholder og konsulent for bl.a. Undervisningsministeriet i Etiopien og New Zealand, har skrevet en bog, der indeholder 27 evidensbaserede inklusionsstrategier. Se dem her.
Intro:
Undervisning - for alle hedder et helt nyt webmagasin udgivet af Danmarks Evalueringsinstitut. Her kan du læse spændende artikler om bl.a. forventninger, differentiering og praksisnære råd til, hvordan du forbedrer din undervisning.
Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste 10 Næste
rss.png