dafolo-top.png
Her er du:
Lærer > Forside
Tema: Synlig læring og feedback

Nyheder til lærere

 

Intro:
Challenging Learning og Dafolo glæder sig over, at det første hold af danske instruktører nu er uddannet og klar til at understøtte skolers udviklingsarbejde med Visible Learning.
Intro:
Læs Signe Holm-Larsens nye artikel om projektkompetencer. Sammen med Ulla Sverrild har hun desuden skrevet bogen Projektkompetencer - mål og midler i skolens projektarbejde, som netop er udkommet. DBC udtaler sig om bogen som værende en ”omfattende, kompetent og til dels nyskabende fremstilling af projektarbejdets position og muligheder i folkeskolen.” (Uddrag fra lektørudtalelse, marts 2014). Klik ind, og læs mere.
Dato:
14-03-2014
Intro:
Fredag den 23. maj 2014 kommer den newzealandske professor John Hattie igen til Danmark. Denne gang afholdes konferencen i Horsens.
Intro:
Ifølge de amerikanske professorer Carol Ann Tomlinson og Marcia Imbeau er differentieret undervisning en måde at tænke undervisning og læring på. Det er en tilgang, et sæt principper, som er uløseligt forbundet med et positivt læringsmiljø, en gennemtænkt undervisningsplan, reflekteret beslutningsgrundlag og fleksibel styring af klassen. Nu kan du finde en artikel her på skoleportalen.dk, som uddyber deres forståelse af differentieret undervisning.
Intro:

Det er i praksis en stor og krævende opgave at arbejde ud fra et anerkendende og ressourcefokuseret menneskesyn. Derfor er der brug for understøttende redskaber, som kan skærpe fokus på retningen og fastholde fagligheden samt sikre dokumentation i arbejdet. Klik ind her, og få adgang til to praksisnære redskaber fra bogen KRAP - metoder og redskaber. 

Intro:

Konstruktive tilbagemeldinger har stor betydning for elevernes læring. Men hvad er konstruktive tilbagemeldinger? Det giver Trude Slemmen sit bud på i en artikel, hvor hun sammenholder karakterer og konstruktive tilbagemeldinger i forhold til, hvad der virker bedst på elevernes læring.


Dato:
28-02-2014
Intro:
Feedback foregår ikke kun fra lærer til elev. Det kan også foregå mellem elever, fra elev til lærer og ikke mindst kan eleven give sig selv feedback. Det kan dog være svært at træde et skridt tilbage og vurdere sig selv - det kræver øvelse og god hjælp fra læreren. Nu kan du finde to nye konkrete redskaber på skoleportalen.dk, der kan hjælpe eleven med at blive bevidst om sin egen læring i forhold til et konkret mål.
Intro:
Der er mange innovative undervisningsmaterialer, som forsøger at fokusere på, hvad der virker både for elevernes specifikke læringsudbytte og for de bredere sociale og personlige kompetencer.
Dato:
21-02-2014
Intro:
Sitet "I'm a new teacher" har bragt et nyt interview med John Hattie. Heri fortæller han blandt andet om lærerens store indvirkning på elevernes læringsprogression og om en undersøgelse af Bill Gates, hvor der blev sat webcams op i 3000 klasseværelser. Læs hele interviewet med Hattie her, og læs også om, hvor mange af lærerne der ikke havde en eneste klassediskussion i de tre-fire måneder, de blev filmet med webcams.
Intro:

Forskning på områder som medicin, it- og kommunikationsteknologi, transport og landbrug har de sidste mange år påvirket udviklingen af systemerne i en grad, vi nødigt vil være foruden i dag. Men hvad med uddannelsessystemet? Udvikler det sig så hurtigt, som det ellers kunne, hvis vi benyttede os af den evidensbaserede forskning, der findes inden for området?nbsp;Se professor David Mitchell svare på spørgsmålet her.

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste 10 Næste
rss.png