dafolo-top.png
Her er du:
SFO > Forside
Skoleportalen_knap

Nyheder på SFO-området

 

Dato:
15-12-2011
Overskrift:
Intro:
Julen er nu lige om hjørnet, og børn og barnlige sjæle glæder sig efterhånden. Få inspiration og konkrete ideer til aktiviteter - mens vi venter.
Intro:

University College Nordjylland og Dafolo har i samarbejde med Børnehaveklasselederforeningen og Danmarks Lærerforening, sammensat en pædagogisk diplomuddannelse (PD), som tager afsæt i Fælles mål for børnehaveklassen – faghæfte 23.

Dato:
07-12-2011
Intro:
Spørgsmålet er blevet diskuteret i mange år i folkeskolekredse, i idrættens verden, i forskningen og blandt politikere: Er der en sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læring? Nu viser forskningen, at svaret er et klart ”ja”.
Dato:
28-11-2011
Intro:
Julemåneden er på trapperne, og det er tid til at forberede hyggelige og kreative aktiviteter med børnene.
Intro:
eXbus: Exploring Bullying in School er et forskningsprojekt, der siden 2007 har arbejdet med at forstå mobning blandt børn i skolen og de mekanismer, processer og positioner blandt børn, lærere og forældre, der er involveret, når mobningen opstår. Læs her mobbeforsker Dorte Marie Søndergaards artikel om et nyt syn på mobning.
Intro:
Danmarks Evalueringsinstitut har i dag offentliggjort en rapport, der på baggrund af en undersøgelse udført for Formandskabet for Skolerådet kortlægger, hvordan folkeskolerne arbejder med inklusion. Og det kan konkluderes, at inklusion deler vandene: 49 procent af de adspurgte lærere svarer, at for mange elever med særlige behov er inkluderet i normalundervisningen, og næsten lige så mange, 42 procent, mener, at niveauet er passende.
Intro:
Drenge har to-en-halv gang så stor sandsynlighed for at få ekskluderende specialundervisning end piger i løbet af deres skoletid. Og ud over kønnet har børnenes sociale baggrund og forældrenes uddannelsesniveau også stor betydning for, om de henvises til specialundervisning. Det viser en ny undersøgelse fra Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut, Krevi.
Dato:
03-11-2011
Intro:
Fredag den 4. november 2011 ser et nyt forskningscenter dagens lys i Nordjylland. Det har fået navnet "Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis", LSP, og har direktør og professor Lars Qvortrup i spidsen. Laboratoriet skal blandt andet formidle den forskning, der gennem de sidste år er kommet ud af det store LP-projekt.
Dato:
27-10-2011
Overskrift:
Intro:
PALS står for Positiv Adfærd i Læring og Samspil og er en udviklingmodel til styrkelse af børns sociale kompetencer og forebyggelse og afhjælpning af adfærdsproblemer. PALS-konceptet omfatter ikke kun den enkelte elev og den enkelte lærer, men kræver en aktiv deltagelse fra hele skolen. PALS-skoler er stadig et forholdsvis nyt fænomen herhjemme, men fra i år er det muligt at uddanne sig til PALS-vejleder via en ny uddannelse.
Dato:
25-10-2011
Intro:
Statistikken viser, at 2/3 af de børn, der modtager specialundervisning eller specialpædagogisk bistand i folkeskolen er drenge. Mere end 70 % af børnene i specialklasser er drenge. ¾ af børnene i dagbehandlingstilbud, på opholdssteder og i døgnbehandling er drenge.
Forrige Forrige 10 11 12 13 14 15 16 Næste
rss-sfo.gif