dafolo-top.png
Her er du:
SFO > Forside
Skoleportalen_knap

Nyheder på SFO-området

 

Intro:
Det er de senere år blevet mere og mere udbredt, at børn begynder i SFO’en før de starter i skole. Hensigten er, at børnene skal have mulighed for at vende sig til at gå i SFO, inden den nye hverdag i skolen begynder. Det handler om at skåne børnene for at skulle skifte til både skole og SFO på samme tid. Anja Hvidtfeldt Staneks giver sine bud på, hvordan barnets overgang til SFO sker på den bedste måde.
Dato:
15-06-2011
Intro:
Sommerfugle er smukke, har flotte mønstre og bevæger sig elegant rundt i luften. Lisbeth Lauridsen og Rikke Kaels Jakobsen giver idéer til, hvordan børnene kan arbejde med og male spændende dekorative sommerfugle.
Dato:
15-06-2011
Intro:
Sprog er en væsentlig del af menneskelig adfærd og læring. Sproglig udvikling er en proces, hvor flere områder end det sproglige system udvikler sig. Ved samspil med omgivelserne i førskolealderen opbygger de fleste børn en sproglig basis, som siden udbygges i de institutionelle læringsrum.
Dato:
08-06-2011
Intro:
Få inspiration til at bage fantasifulde boller med børnene. Lisbeth Lauridsen og Rikke Kaels Jakobsen kommer i bogen Året rundt med en opskrift på fugleboller.
Intro:
En ny undersøgelse fra SFI (Det nationale forskningscenter for velfærd) viser, at mistanke om vold mod små børn ofte bliver slået hen af pædagoger. Pædagogerne er usikre på, hvordan underretninger om vold behandles i systemet, og de tøver derfor med at underrette myndighederne. Pædagogerne efterlyser mere viden og rådgivning.
Dato:
10-05-2011
Overskrift:
Intro:
Verden er fuld af mønstre, der gør tingene fine, pyntelige, men også personlige. Gå på mønsterjagt og få inspiration til, hvordan eksempelvis børnenes skolemapper og institutionens urtepotter kan gøres mere personlige.
Intro:
Socialt inkluderende strategier fokuserer på barnets interaktion med dets omgivelser. Karina Estrup Eriksen og Lise Halkier giver bud på, hvordan man ved hjælp af et helhedssyn kan anlægge flere perspektiver på barnet med særlige behov og dermed komme frem til mere kvalificerede bud på, hvordan barnet kan støttes bedst muligt.
Intro:
I disse år er der en stigende opmærksomhed på den såkaldte humane eller psykologiske kapital, men samtidig er der kun begrænsede konkrete bud på, hvilke personlige færdigheder eller kompetenceområder der styrker det enkelte barns livschancer. Psykolog Anne Linder sætter i denne artikel fokus på, hvordan den styrkebaserede pædagogik kan understøtte disse kompetencer og skabe et miljø, der inddrager de personlige styrker og herigennem øger den psykologiske kapital.
Dato:
05-04-2011
Intro:
Andy Warhol er en af hovedkræfterne i pop art bevægelsen. Få inspiration til, hvordan børnene kan male og forny de berømte Warhol-billeder og samtidig lære Warhols kunstneriske genre at kende. (Fra Kreative børn af Lone Ørnø).
Dato:
30-03-2011
Intro:
Med 4D-modellen kan du og dine kolleger sætte jeres pædagogiske praksis under lup og få inspiration til at udvikle det pædagogiske forandringsarbejde i institutionen. (Fra Glædens pædagogik af Anne Linder og Stina Breinhild Mortensen)
Forrige Forrige 10 11 12 13 14 15 16 Næste
rss-sfo.gif