dafolo-top.png
Her er du:
SFO > Forside
Skoleportalen_knap

Nyheder på SFO-området

 

Intro:
Børn vokser i dag op i en verden med sociale og miljømæssige udfordringer af hidtil uset omfang og karakter, som de skal forholde sig til. Hvilke redskaber kan vi udstyre børnene med, så vi bedst muligt kan hjælpe dem på vej? I bogen Triple Focus – En ny tilgang til uddannelse giver de to store kapaciteter Daniel Goleman og Peter Senge et bud på tre centrale færdigheder, som alle børn – og voksne – har brug for, hvis de skal kunne trives.
Dato:
13-11-2015
Intro:
Hvordan kan hjerneforskningen berige den pædagogiske erfaring og de metoder, som vi allerede har og bygger på? Og hvad kan vi med fordel vide om børns (og vores egne) hjerner, så vi kan gå lidt smartere til de hverdagssituationer, der nogle gange driller? Få et smugkig i bogen "Hjernesmart pædagogik" af Anette Prehn. Bogen udkommer i november 2015.
Dato:
25-08-2015
Intro:
Pædagoger i skolen har med reformen fået nye opgaver og udfordringer, som skal læses i samarbejde med lærerne og ledelsen. På konferencen "Pædagogen i skolen - en nødvendig del af helheden" behandles nogle af de kompetencer, som skolepædagogen skal opøve for at varetage de nye opgaver, medvirke til et frugtbart samarbejde med lærere og øge trivsel og læring hos eleverne. Stig Broström er hovedtaler ved konferencen. Læs mere om denne og andre relevante konferencer rettet mod pædagogen i skolen.
Dato:
14-07-2015
Intro:
Socialkonstruktionisme er en tilgang, der er baseret på den grundlæggende idé, at intet af det, vi regner for virkeligt, kan forstås friholdt af den sociale kontekst, hvori det indgår. Derfor har socialkonstruktionisme også væsentlig betydning inden for det pædagogiske område, idet pædagogikken anvender psykologien som hjælpedisciplin til at forstå fænomener som blandt andet læring og udvikling. I denne artikel kan du få ideer til alternative perspektiver og måder at håndtere mobning på.
Intro:
www.pladisc.com kan du kvit og frit hente en interaktiv skabelon til et årshjul, så teamet får styr på planlægningen af det kommende skoleår. Årshjulet man deles på intra, så alle interessenter får adgang til det.
Dato:
03-07-2015
Intro:

Taksonomier kan være en hjælp i udarbejdelsen af gode læringsmål og succeskriterier på flere forskellige niveauer. Når et overordnet mål brydes ned i mindre bidder, bliver det overskueligt for eleverne at se vejen mod målet, og progressionen i læringen bliver tydelig. Læs mere, og se eksempler på redskaber her.

Dato:
22-06-2015
Intro:
Er børnene ved at være trætte af at udføre de sædvanlige krumspring, du sætter i gang? På skoleportalen kan du finde flere aktiviteter, der sætter gang i kroppen og endda styrker gruppens fællesskab. Se fx under "Gennemførelse" under praksisdelen. Eller tag genvejen og se, hvad vi har udvalgt her.
Dato:
18-05-2015
Intro:
Det nyeste nummer af tidsskriftet Fleksibel læring ligger nu til download her på skoleportalen. I denne måned er der fokus på måltaksonomier.
Intro:

Som eleverne må du som lærer eller pædagog i skolen kunne give dig selv feedback og vurdere, hvor du skal hen, hvor du er nu, og hvad næste skridt er. Læs mere om gode læringsmål her, og få redskaber til at arbejde med gode læringsmål i teamet og i undervisningen.

Intro:
Med indførelsen af den nye folkeskolereform går undervisningen fra at være indholdsstyret til at være styret af kompetencemål. Reformen lægger således op til en langt højere grad af målstyret undervisning end tidligere med de faglige mål som omdrejningspunkt for undervisningen, før der tænkes indhold eller aktivitet. Hvad betyder denne ændrede målstyring for måden at tilrettelægge og gennemføre undervisningen på
Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste 10 Næste
rss-sfo.gif