Elevers læringsforudsætninger - i praksis

Kendskab til elevernes forskellige forudsætninger for læring og for deltagelse i skolens arbejde er essentielt. Her finder du redskaber til at finde elevernes forskellige læringsstile og til at undervise med forskellige læringsstile. Du kan også finde viden om de mange intelligenser og forslag til undervisningsforløb, der er planlagt ud fra denne teori.

 

Under punktet "Baggrundsviden" til venstre finder du artikler, der præsenterer forskellige perspektiver på elevers læringsforudsætninger.

Beskrivelse:
Når du skal understøtte eleven i at overvåge egen læsning, kan du anvende dette skema. Arket kopieres – og kan eventuelt lamineres, så det fungerer som bogmærke. På den måde har eleven skemaet ved hånden og kan bruge det, hver gang han læser.
Beskrivelse:

Tjeklisten bør udfyldes sammen med elevens forældre, som er dem, der kender deres barn bedst. Den har til formål at afgrænse de fokusområder, som barnet skal arbejde med og kan fungere som optakt til at fastsætte mål i samarbejde med eleven.

 

Tjeklisten er inspireret af Ross Greenes AMFUP-skema, Greene 2009.

 

(Fra Bevar roen – en metodehåndbog til inklusion af børn med ADHD af Charlotte Andersen, Dafolo 2012)

Forrige 1 2