dafolo-top.png
Her er du:
SFO > Gennemførelse

Gennemførelse - i praksis

I praksisdelen til gennemførelse af den pædagogiske praksis kan du finde en lang række forslag til aktiviteter, herunder inspiration til kreative forløb og lege, der indeholder sjov og læring for børnene - og de voksne.

 

Under punktet "Baggrundsviden" til venstre kan du finde spændende læsning om for eksempel krop og bevægelse og kreativitet.

Beskrivelse:
En sjov leg, hvor deltagerne skal samarbejde to og to og følge instrukser om bevægelse. 
(Fra Leg så hjernerne banker af Katrine Andersen og Balder Brøndsted)
Artikeloverskrift:
Beskrivelse:
En sjov aktivitet, hvor børnene skal ud i naturen og måle og veje.
(Fra Leg med tal og former - sjove aktiviteter i naturen af Rose-Marie Eriksson, Dafolo 2012)
Artikeloverskrift:
Beskrivelse:
Når børn oplever, at det er trygt, sjovt og udfordrende at bevæge sig, vil de i højere grad vælge at deltage i fysiske aktiviteter. Få konkrete forslag til sjove og lærerige bevægelsesaktiviteter.

Forslagene kommer fra bogen Idræt og bevægelse i SFO af Steen Nielsen og Bent Vigsø.
Artikeloverskrift:
Beskrivelse:

Lav flotte ophæng til vinduet eller juletræet af ler - og giv dem et personligt aftryk med et aftryk eller med en farvet snor.

 

(Fra Rundt omkring af Lisbeth Lauridsen og Rikke Kaels Jakobsen, Dafolo 2012)

Artikeloverskrift:
Beskrivelse:
Tomands-tovtrækning med en karklud.
(Fra Leg så hjernerne banker af Katrine Andersen og Balder Brøndsted)
Artikeloverskrift:
Beskrivelse:
Kaoslegen er en opmærksomhedskrævende reaktionsleg med mange variationsmuligheder. Deltagernes evne til hurtigt at opfatte, vurdere og handle kropsligt bliver udfordret i kaoslignende tilstande.
(Fra Idræt og bevægelse i SFO af Steen Nielsen og Bent Vigsø)
Artikeloverskrift:
Beskrivelse:

Lav flotte malerier til køkkenet af frugt - eller andet, I selv finder på!

 

(Fra Vinterbilleder - succesbilleder ved juletid af Britta Johanson og Lisbeth Lauridsen. Dafolo 2008)

Beskrivelse:

Dette skema lægger op til en meget enkel afdækning af, hvad der er velfungerende i en gruppe, og hvad der får gruppen til at være eller blive god. Dermed er fundamentet lagt for at fastholde eller udvikle videre på det gode miljø. Skemaet udfyldes af hvert medlem i gruppen. Hvis det handler om mindre børn (uden skriftsprog), kan man lave en lignende øvelse med at tegne til spørgsmålene. Når alle har udfyldt deres skemaer, skriver man alt det op, der skaber det gode miljø, og så fortæller hver enkelt, hvordan man har tænkt, at man hver især vil bidrage til den fortsatte udvikling og vedligeholdelse af det gode miljø. Skemaet anvendes mest som et afdækkende skema, men har man en gruppe, som man har arbejdet med omkring trivsel, og man har brug for et interventionsredskab for at sætte fokus på de enkelte gruppemedlemmers indsats, kan skemaet også anvendes her.

 

(Fra KRAP - metoder og redskaber af Lene Metner og Peter Bilgrav, Dafolo 2013)

Artikeloverskrift:
Beskrivelse:

Lav jeres egne kravlenisser - med et helt personligt præg!

 

(Fra Vinterbilleder - succesbilleder ved juletid af Britta Johanson og Lisbeth Lauridsen, Dafolo 2008)

Artikeloverskrift:
Beskrivelse:
Tegn og mal ulækre, spændende og flotte krible-krabledyr med børnene.
(Fra Året rundt af Rikke Kaels Jakobsen og Lisbeth Lauridsen)
Artikeloverskrift:
Beskrivelse:
Rim og remser gør det sjovt at bruge sproget, og de gør samtidig børnene mere lydopmærksomme. Her gives en kort introduktion til sproglege generelt, og der er eksempler på lege med rim og remser - lige til at gå i gang med.
(Fra Leg sproget frem af Lotte Salling)
Artikeloverskrift:
Beskrivelse:

Begrebet literacy blev tidligere defineret snævert som læse- og skrivefærdigheder, men nu bruges literacy også om mundtlige og skriftlige elementers indbyrdes samspil i hverdagslivets alsidige og situationsbestemte kommunikation.


En definition af literacy-kompetence kan lyde således: ”en situationsbestemt kompetence til at deltage i en aktivitet med skriftsproglige dimensioner”. (s. 11 i Sproghistorier – en alsidig literacy-pædagogik i børnehave, SFO og indskoling, Dafolo 2012)


Literacy-indikatorerne er en samling eksempler på aktiviteter og handlinger, der i særlig grad har literacy-potentiale. Disse indikatorer skal dog ikke opfattes som en tjekliste, men skal altid forstås og indordnes under det overordnede literacy-perspektiv, der betoner kontekstuelle deltagelsesformer. Her er det vigtigt også at holde sig begreberne ”deltagelse”, ”sproglige helheder” og ”anerkendelse for øje”.

Beskrivelse:
Det kan være uoverkommeligt i hverdagen at nå at evaluere og målsætte samtlige elever. Med denne målcirkel kan du hurtigt danne dig et overblik over, hvor det enkelte barn ligger i forhold til de seks indholdstemaer: sprog- og udtryksformer, natur og naturfaglige fænomener, sociale færdigheder, bevægelse og motorik, samvær og samarbejde, og det praktisk musiske.

Målcirklen er udarbejdet af Helle Salomonsen, Marianne Nadybal og Ina von Barm.
Artikeloverskrift:
Beskrivelse:
Gå på opdagelse efter fine, grove og skæve mønstre i naturen.
(Fra Leg med tal og former - sjove aktiviteter i naturen af Rose-Marie Eriksson, Dafolo 2012)
 
Beskrivelse:
Læs første kapitel af den nye bog: Ordet rundt med Bjarne og Frida. Ordforråd og sprogtilegnelse for de 5-8-årige, der er et er et nytænkende og sprogstimulerende materiale baseret på forskning. Bogen er bygget op om de to hovedpersoners eventyrlige oplevelser. I bogen introduceres nye ord som fokusord, der tilegnes i et levende børneunivers, blandt andet gennem fysiske aktiviteter og med mulighed for inddragelse af både tablets og smartboard. Materialet åbner på denne måde for en helt ny tilgang, som på en varieret og lettilgængelig måde gør ordforrådstilegnelse til en leg. Med sprog som et centralt element i både daginstitution og skole bliver det interessant for den voksne at have en målrettet og effektiv metode i feltet. Bogen skal hjælpe alle børn i 5-8-årsalderen på vej mod et solidt, sprogligt fundament. Det skal være en motiverende metode, der gør ord interessante at udforske og dermed giver barnet et ordforråd, der er nyttigt her og nu – og i fremtiden. En metode, der gerne må vække ”ordbegær”.
Forrige 1 2 3 4 5 Næste
rss-sfo.gif