dafolo-top.png
Her er du:
Skoleledelse > Forside
Skoleportalen_knap

Nyheder til skoleledelsen

 

Intro:
I dag har Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling offentliggjort en ny vejledning om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.
Dato:
13-11-2015
Intro:
Hvordan kan ledere inden for uddannelse, sport og forretningslivet inspirere og derigennem løfte deres elevers/ansattes indsats? Bogen "Opløftende ledelse", der udkommer i januar 2016, præsenterer en række ledelsesredskaber til anvendelse i det daglige samarbejde. Hør en af forfatterne, Andy Hargreaves, fortælle om opløftende ledelse.
Intro:
Analyseinstituttet KORA har i en forskningsoversigt undersøgt, hvordan elever med særlig høj begavelse understøttes i undervisningen. Ikke for godt, desværre. Lærerne har ifølge forskningsoversigten en tendens til at overse dem, og når disse elever ikke bliver udfordret tilstrækkeligt, kan de have en forstyrrende adfærd til gene for resten af klassen.
Dato:
01-11-2015
Intro:
En skoleleders travle hverdag rummer et væld af opgaver. En del af dem er skal-opgaver. Få overblik over, hvad der skal gøres i november.
Dato:
21-10-2015
Intro:
Hvis vi ønsker, at vores elever skal trives i den komplekse og uforudsigelige verden, som det 21. århundrede byder på, er det altafgørende, at vi fokuserer på at forbedre de uddannelsesmæssige resultater. For at muliggøre dette er det nødvendigt, at lærerne støttes med konkrete anvisninger og forslag til succeskriterier og kendetegn eller modeller for, hvordan der kan observeres deltagelse eller tegn på læring i undervisningen.
Dato:
12-10-2015
Intro:
En skoleleders travle hverdag rummer et væld af opgaver. En del af dem er skal-opgaver. Få overblik over, hvad der skal gøres i oktober.
Intro:
Folkeskolereformen kalder på stærke ledelseskompetencer hos landets skoleledere. Reformens krav om at skabe lige og bedre læringsmuligheder for alle børn har aktualiseret skoleledernes udfordring med at lede tæt på undervisning og læring. I forlængelse heraf stiller ny rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut skarpt på, hvordan stærk skoleledelse kan se ud i praksis. 
Intro:
Oplev fx Robert J. Marzano om ledelse af læring i professionelle læringsfællesskaber, Pam Hook om SOLO-taksonomien og Gunther Kress om tidlig literacy og læringsmål. Dafolo arrangerer desuden en række aktuelle konferencer med de førende i Danmark inden for bl.a. målstyret undervisning, professionelle læringsfællesskaber og lærer-pædagog-samarbejde.
Intro:

Læringsmålstyret undervisning skaber grundlaget for, at eleven løbende oplever at have lært noget nyt. Nu kan du finde en ny artikel på skoleportalen.dk, hvor lektor Jesper Boding skriver om en måde at arbejde med læringsmålstyret didaktik, hvor skoleledelsen løbende følger op for netop at sikre, at elevernes læring synliggøres, og deres motivation for læring gennem troen på egne evne styrkes.

Dato:
29-07-2015
Intro:
I tre små film gives der eksempler på, hvordan forskellige niveauer i SOLO-taksonomien kan se ud. Se Robert, der er på det unistrukturelle niveau og kun er interesseret i at bestå eksamen, og se Susan, der er på niveauet udvidet abstrakt. Og se forskellige niveauer af lærere, der interesserer sig for hhv. hvem eleven er, hvad læreren gør og hvad eleven gør.
Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste 10 Næste
rss-leder.png