dafolo-top.png
Her er du:
Lærer > Forside
Skoleportalen_knap

Nyheder til lærere

 

Intro:
Det skal være meningsgivende at arbejde i teams. Et godt teamsamarbejde skal på én gang både være forpligtende og et frirum, dvs. være udfordrende, energigivende, trygt og udviklende samt skabe trivsel og arbejdsglæde. Det skal med andre ord gøre en forskel, at arbejde sammen, for sammen vokser man som et team. Men hvordan kommer man dertil?
Dato:
23-10-2019
Intro:

Dannelse er både komplekst, abstrakt, vigtigt og særligt, og folkeskolen spiller en unik rolle i børns dannelsesproces.

Undervisning i fagene udgør skolens DNA og er kernen i skolens hverdag. Hvert fag har et sprog og en faglighed, som er forskellig fra hinanden, og hvert fag har desuden et dannelsessigte. Men fagene tilsammen indeholder også et alment dannende blik, som går på tværs af fag.

Dato:
19-03-2018
Overskrift:
Intro:
Har dine elever et fikseret eller dynamisk mindset? Eller en blanding?
Intro:
Når det pædagogiske personale har en stærk fælles tro på, at de kan løfte elevernes læring, påvirker det elevernes i høj grad læringen – og det har større effekt end eksempelvis forældrenes uddannelsesniveau.
Dato:
13-11-2017
Intro:
 Ved du, hvordan man på bedste vis sikrer, at børn med flygtningebørn får en god start i en dansk skole? Læs med her.
Dato:
18-10-2017
Intro:

Fikseret tankesæt vs. dynamisk tankesæt

Kender du forskellen på et fikseret tankesæt og et dynamisk tankesæt? I dette kapitel beskriver Lene Skovbo Heckmann, hvad der karakteriserer det gode tankesæt, og hvorfor det er vigtigt at have et godt tankesæt, når man skal lære – ikke bare i skolen, men hele livet igennem.


 
Dato:
10-10-2017
Intro:

Dette er en simpel sætning – med stor betydning. Sætningen adskiller sig væsentligt fra sætningen: ”Børn gør det rigtige, hvis de vil”. Manden bag sætningen er Ross W. Greene, ph.d. og skaber af metoden ”Samarbejdsbaseret & Proaktiv Problemløsning”.

Intro:

Gennem en årrække har lederne på Bellahøj Skole åbnet dørene ind til klasselokalerne og inviteret sig selv indenfor, og på skolen arbejder de nu mod en mere åben og fælles skabende skole, hvor læring ikke bare er en fælles opgave, men en fælles forpligtigelse. I denne artikel beskriver ledelsesteamet, hvordan observation kan være en resurse og et systematisk værktøj i arbejdet med professionelles læring.
 

Dato:
20-09-2017
Intro:
Co-teaching er et ligeværdigt samarbejde mellem to undervisere, hvor ansvaret for at planlægge, forberede, gennemføre, evaluere og udvikle undervisningen i en klasse er fælles. Det er en samarbejdsform, der vinder frem på danmarkskortet i disse år som et vigtigt redskab til at styrke inklusionsindsatsen.
Intro:
Her får du tre konkrete forslag til aktiviteter til at bringe mere bevægelse ind i danskundervisningen. Aktiviteterne kombinerer faglighed med leg og sjov. God fornøjelse!
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste 10 Næste
rss.png