dafolo-top.png
Her er du:
Lærer > Forside
Skoleportalen_knap

Nyheder til lærere

 

Dato:
03-07-2015
Intro:
Taksonomier kan være en hjælp i udarbejdelsen af gode læringsmål og succeskriterier på flere forskellige niveauer. Når et overordnet mål brydes ned i mindre bidder, bliver det overskueligt for eleverne at se vejen mod målet, og progressionen i læringen bliver tydelig. Læs mere, og se eksempler på redskaber her.
Dato:
22-06-2015
Intro:
Er dine elever ved at være trætte af at udføre de sædvanlige krumspring, du sætter dem til? På skoleportalen kan du finde flere aktiviteter, der sætter gang i kroppen og endda styrker klassens fællesskab. Se fx under "Gennemførelse" under praksisdelen. Eller tag genvejen og se, hvad vi har udvalgt her.
Dato:
18-05-2015
Intro:

Det nyeste nummer af tidsskriftet Fleksibel læring ligger nu til download her på skoleportalen. I denne måned er der fokus på måltaksonomier.

Intro:
Den voksende elevmang­foldighed i klasserummet udfordrer lærere til en stadig refleksion over, hvordan de bedst muligt kan understøtte alle elever i deres læringspro­cesser. I bogen Inkluderende klasseledelse af Mette Molbæk og Susan Tetler sættes der fokus på lærerens inkluderende klasseledelse for på den måde at åbne for nye og konkrete veje til en mere inkluderende skole.
Intro:
Som eleverne må du som lærer eller pædagog i skolen kunne give dig selv feedback og vurdere, hvor du skal hen, hvor du er nu, og hvad næste skridt er. Læs mere om gode læringsmål her, og få redskaber til at arbejde med gode læringsmål i teamet og i undervisningen.
Intro:
Der er forskningsmæssigt en høj grad af konsensus om, hvad der virker bedst i forhold til lærerens ledelse. Lærerens ledelse af undervisning handler ikke kun om lærerens ledelse af elevernes opførsel. Læs mere her.
Intro:
Med indførelsen af den nye folkeskolereform går undervisningen fra at være indholdsstyret til at være styret af kompetencemål. Reformen lægger således op til en langt højere grad af målstyret undervisning end tidligere med de faglige mål som omdrejningspunkt for undervisningen, før der tænkes indhold eller aktivitet. Hvad betyder denne ændrede målstyring for måden at tilrettelægge og gennemføre undervisningen på?
Intro:
Lektionsstudier (lesson studies) er en professionel proces, hvor lærere systematisk undersøger egen praksis. Formålet er at gøre deres undervisning endnu mere effektiv, og det centrale i lektionsstudier er en gruppe læreres samarbejde om et lille antal såkaldte studielektioner for en eller flere klasser. Læs uddrag af ny bog om lektionsstudier i skolen her.
Dato:
11-03-2015
Intro:
Elever motiveres af forskellige faktorer og på forskellige måder. Nu kan du her på skoleportalen.dk læse en ny artikel af Einar M. Skaalvik og Sidsel Skaalvik om indre og ydre motivation og de implikationer, disse motivationsformer har for elevernes læring.
Dato:
18-02-2015
Intro:
Feedback er blevet et plusord i den pædagogiske debat, og også på erhvervsuddannelserne taler man om feedback. Men hvordan anvender man det, og hvordan kan det indtænkes i erhvervsskolernes pædagogisk-didaktiske grundlag?
Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste 10 Næste
rss.png