dafolo-top.png
Her er du:
Lærer > Forside
Tema: Synlig læring og feedback

Nyheder til lærere

 

Dato:
29-01-2015
Intro:
Feedback er en af de faktorer, der har størst betydning i forhold til at øge elevens læringsudbytte. Feedback kan gives af læreren, kammeraten og eleven selv. Det kræver dog øvelse at blive bevidst om sin egen læreproces og ikke mindst give sig selv feedback undervejs.
Intro:
Hvordan ser god og motiverende undervisning ud på folkeskolens mellemtrin? I EVA-rapporten "Motiverende undervisning" beskrives på baggrund af en undersøgelse, hvad 12 lærere konkret gør i det daglige for at skabe en undervisning og et læringsmiljø, der motiverer eleverne.
Intro:
I en presset hverdag iværksættes mange handlinger, uden at der konsekvent aftales ansvar, succeskriterier og opfølgning på dem. Her får du to konkrete redskaber, der kan hjælpe med at skabe overblik over teamets opgaver og ikke mindst prioritere dem. Find dem her på skoleportalen.dk.
Intro:
På bloggen kan du blandt andet læse en række inspirerende indlæg af blogskribent Victoria Grønning Iverssøn. Blogserien hedder ”Målstyret undervisning”, og her deler Victoria sine erfaringer og giver bud på konkrete redskaber til brug i den daglige undervisningen.
Intro:
”Alle lærere er i team. Mange er i mange team. Men hvordan arbejder teamene? Er de professionelle læringsfællesskaber?” Læs en artikel med ph.d. Thomas R. S. Albrechtsen, der har skrevet en bog om emnet, og læs bogens indholdsfortegnelse og indledning.
Intro:

Klasseledelse er en ”flydende betegner” - det vil sige et begreb, der i udgangspunktet kan have mange forskellige betydninger. Det er således svært at være uenig i vigtigheden af ”klasseledelse”. Begrebet tages ofte i anvendelse i sammenhæng med talen om adfærds- og læringsledelse, set ud fra den ledendes – altså lærerens – perspektiv. Læs mere i Klasseledelsens dilemmaer, der er en spritny grundbog i klasseledelse.
 

Intro:

Dr. David Mitchell, der er forfatter til bogen "Hvad der virker i inkluderende undervisning - evidensbaserede undervisningsstrategier", var i efteråret i Danmark i forbindelse med en konference om inklusion. Her kan du se to videoklip fra konferencen med vigtige pointer om inkluderende undervisning.

 

Dato:
14-11-2014
Intro:

Uden fejl er feedback nyttesløst. Til gengæld er feedback helt nødvendig for at kunne lære af sine fejl og for at sikre, at læringen går den rette vej - uanset, hvad der skal læres og hvordan. Ifølge John Hatties metaanalyse af, hvad der virker bedst i undervisningen, er feedback blandt topscorerne. Her på skoleportalen finder du en artikel, der beskriver John Hatties feedbackmodel, samt et konkret redskab, du kan bruge, når der skal gives feedback.

Intro:
Korrekt stavning - underviserens håndbog i dansk retskrivning (2014) er en hjælp til lærere, der underviser i danskfaget. Gennem hele bogen bliver de hyppige fejltyper vist og gennemgået, og hvor det er relevant, vil der være undervisningsperspektiver, tips og huskeregler, der kan bruges som inspiration i undervisningen. Læs et uddrag, og hent øvelsesideer til tre retskrivningsområder her.
Intro:
"Hjemmearbejdet skal vendes på hovedet. Det er langt mere effektivt, at forældrene hjælper deres børn med at forberede sig til næste dags undervisning i stedet for at lave lektier, viser omfattende international forskning" (Kilde: Magasinet Skolebørn). Artiklen bygger på et interview af James Nottingham. Læs den her.
Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste 10 Næste
rss.png