dafolo-top.png
Her er du:
Lærer > Forside
Skoleportalen_knap

Nyheder til lærere

 

Intro:
Korrekt stavning - underviserens håndbog i dansk retskrivning (2014) er en hjælp til lærere, der underviser i danskfaget. Gennem hele bogen bliver de hyppige fejltyper vist og gennemgået, og hvor det er relevant, vil der være undervisningsperspektiver, tips og huskeregler, der kan bruges som inspiration i undervisningen. Læs et uddrag, og hent øvelsesideer til tre retskrivningsområder her.
Intro:
"Hjemmearbejdet skal vendes på hovedet. Det er langt mere effektivt, at forældrene hjælper deres børn med at forberede sig til næste dags undervisning i stedet for at lave lektier, viser omfattende international forskning" (Kilde: Magasinet Skolebørn). Artiklen bygger på et interview af James Nottingham. Læs den her.
Intro:
Målstyret undervisningen og feedback er blevet nøgleord, når det gælder elevers læring og undervisning. Få inspiration og redskaber til din praksis her, hvor du også kan tilmelde dig en række konferencer inden for området.
Intro:
Starten er gået til en historisk forandring af folkeskolen. Alle børn skal lære mere. Men vil det lykkes? Se DR-dokumentaren "Folkeskolen - Forfra", der blandt andet indeholder interview med John Hattie. Programmet er fra den 7. oktober 2014 og kan ses indtil den 13. november 2014.
Intro:

James Nottingham kommer til Danmark igen den 12. november i forbindelse med konferencen "Visible Learning - Into Action!". Deltag i konferencen og få konkret inspiration til din praksis.

Intro:
Den newlandske uddannelsesforsker David Mitchell var i sidste uge på besøg i Danmark. I sin bog "Hvad der virker i inkluderende undervisning", som netop er oversat og udgivet på dansk, har han systematiseret over 2.000 forskningsartikler og sammenfattet 27 evidensbaserede undervisningsstrategier, der virker inkluderende. Fik du ikke mødt ham på konferencerne i Roskilde og Horsens, så tag et kig på videoer og links her.
Intro:
Læsning og skrivning er to sider af samme sag. De kræver de samme kognitive processer, og styrkes elevernes skrivning, forbedres læsningen også - og omvendt. Derfor bør skrivning have en stor plads på mellemtrinnet og foregå i en vekselvirkning med læsning. Læs uddrag af, og få arbejdsark fra, bogen "Skriv for læring - faglig skrivning på mellemtrinnet" her.
Intro:
Folkeskolereformen er vedtaget, og alle er nu i gang med at implementere den. Mange af de mål, som Tænketank Danmark – den fælles skole har arbejdet for, er nu mulige i folkeskolen. Men hvordan kan Tænketanken være med til at udvikle folkeskolen i et velfærdssamfund, som er under forandring?
Intro:
I en tid hvor inklusion skal gå fra at være politik til at blive pædagogisk praksis, må vi flytte fokus fra ideologi om inklusion til viden om inklusion. Dette nummer af Fleksibel læring introducerer 27 evidensbaserede undervisningsstrategier til inkluderende undervisning, viden om det tværprofessionelle samarbejde i inkluderende praksis samt konkrete værktøjer til og erfaringer om etablering af en inkluderende praksis i folkeskolen.
Dato:
12-09-2014
Intro:
Den 9. og 10. september dannede DGI-huset i Århus rammen for i alt 122 deltagere, der var samlet til Dafolo og Challenging Learnings første åbne tredageskursus i pædagogisk udvikling med udgangspunkt i Visible Learning (Synlig Læring). Kurset var succesfuldt med tre veloplagte oplægsholdere, Damian Groark, Ulla Sjørup og Anne Marie Vinther, der tilsammen stod for den teoretiske indførsel og den praktiske præsentation af Synlig Læring.
Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste 10 Næste
rss.png