dafolo-top.png
Her er du:
SFO > Forside
Skoleportalen_knap

Nyheder på SFO-området

 

Intro:
Mangler du inspiration til aktiviteter til understøttende undervisning i dansk? Her får du tre konkrete forslag til aktiviteter, der kombinerer danskfaglighed med leg, sjov og bevægelse. God fornøjelse!  
Dato:
16-11-2016
Intro:
I en artikel skitserer Stig Broström nogle karakteristiske og delvist modsatrettede træk ved skole- og fritidspædagogikken med henblik på at forsøge at bringe disse i overensstemmelse med hinanden – og så at sige forene disse i en ny skole- og fritidspædagogik. Her redegøres for nogle forskellige didaktiske tilgange med henblik på at bidrage til udviklingen af en fælles didaktisk plaform; en skole- og fritidsdidaktik, der også rummer et lege-læringsbegreb, som kan være vejledende for såvel pædagoger som lærere.
Intro:
Få et hurtigt indblik i, hvordan viden fra hjerneforskningen kan anvendes i en pædagogisk hverdag. I et lille uddrag fra bogen Hjernesmart pædagogik præsenterer Anette Prehn, hvordan hjerneforskningen kan berige den pædagogiske erfaring og de metoder, som vi allerede har og bygger på. Vi tilbydes et indblik i relevant viden om børns (og vores egne) hjerner, så vi kan gå lidt smartere til de hverdagssituationer, der nogle gange driller.
Dato:
09-02-2016
Intro:
Konference: Formålet med aktionslæringsforløb i en pædagogisk kontekst er at udvikle pædagogikken ved først at indkredse og beskrive en aktuel problemstilling i praksis og efterfølgende eksperimentere med nye ideer og fremgangsmåder, der potentielt kan løsne op for problemstillingen. Den 30. og 31. marts er der inspiration at hente til, hvordan man som pædagogisk praktiker, herunder skolepædagog og lærer, kommer i godt gang med aktionslæring.
Intro:
Børn vokser i dag op i en verden med sociale og miljømæssige udfordringer af hidtil uset omfang og karakter, som de skal forholde sig til. Hvilke redskaber kan vi udstyre børnene med, så vi bedst muligt kan hjælpe dem på vej? I bogen Triple Focus – En ny tilgang til uddannelse giver de to store kapaciteter Daniel Goleman og Peter Senge et bud på tre centrale færdigheder, som alle børn – og voksne – har brug for, hvis de skal kunne trives.
Dato:
13-11-2015
Intro:
Hvordan kan hjerneforskningen berige den pædagogiske erfaring og de metoder, som vi allerede har og bygger på? Og hvad kan vi med fordel vide om børns (og vores egne) hjerner, så vi kan gå lidt smartere til de hverdagssituationer, der nogle gange driller? Få et smugkig i bogen "Hjernesmart pædagogik" af Anette Prehn. Bogen udkommer i november 2015.
Dato:
25-08-2015
Intro:
Pædagoger i skolen har med reformen fået nye opgaver og udfordringer, som skal læses i samarbejde med lærerne og ledelsen. På konferencen "Pædagogen i skolen - en nødvendig del af helheden" behandles nogle af de kompetencer, som skolepædagogen skal opøve for at varetage de nye opgaver, medvirke til et frugtbart samarbejde med lærere og øge trivsel og læring hos eleverne. Stig Broström er hovedtaler ved konferencen. Læs mere om denne og andre relevante konferencer rettet mod pædagogen i skolen.
Dato:
14-07-2015
Intro:
Socialkonstruktionisme er en tilgang, der er baseret på den grundlæggende idé, at intet af det, vi regner for virkeligt, kan forstås friholdt af den sociale kontekst, hvori det indgår. Derfor har socialkonstruktionisme også væsentlig betydning inden for det pædagogiske område, idet pædagogikken anvender psykologien som hjælpedisciplin til at forstå fænomener som blandt andet læring og udvikling. I denne artikel kan du få ideer til alternative perspektiver og måder at håndtere mobning på.
Intro:
www.pladisc.com kan du kvit og frit hente en interaktiv skabelon til et årshjul, så teamet får styr på planlægningen af det kommende skoleår. Årshjulet man deles på intra, så alle interessenter får adgang til det.
Dato:
03-07-2015
Intro:

Taksonomier kan være en hjælp i udarbejdelsen af gode læringsmål og succeskriterier på flere forskellige niveauer. Når et overordnet mål brydes ned i mindre bidder, bliver det overskueligt for eleverne at se vejen mod målet, og progressionen i læringen bliver tydelig. Læs mere, og se eksempler på redskaber her.

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste 10 Næste
rss-sfo.gif