dafolo-top.png
Her er du:
SFO > Forside
Skoleportalen_knap

Nyheder på SFO-området

 

Intro:

Den første december nærmer sig, og det er tid til at pynte op til jul. Her på skoleportalen er der masser af inspiration at hente, så I kan pynte stemningsfuldt op til jul.

 

Intro:

Børne- og Undervisningsministeriet har fået evalueret en række skolestartsforsøg, hvor også SFO-pædagoger har samarbejdet med lærerne om undervisningen. Og resultaterne er gode! Evalueringen viser blandt andet, at pædagoger i undervisningen udgør en positiv forskel på en række områder. Børne- og undervisningsminister Christine Antorini vil nu arbejde for bedre muligheder for at inddrage pædagoger i undervisningen og dermed udvide mulighederne for samarbejdet mellem lærere og pædagoger. På skoleportalen finder du både artikler og konkrete redskaber til at arbejde videre på det gode samarbejde mellem lærere og pædagoger.

 

Intro:
De lovpligtige mål- og indholdsbeskrivelser i SFO'en kan udformes på mange måder. Vi giver her et eksempel på, hvordan de kan tage udgangspunkt i de pædagogiske læreplaner og på den måde skabe en klarere sammenhæng i overgangen mellem børnehave og SFO. I får her seks konkrete skemaer, som I kan bruge i udformningen af jeres SFO's mål- og indholdsbeskrivelser.
Intro:

Efterårets farver er slået igennem, og det kolde vejr kommer langsomt snigende. Derfor er der stadig alt mulig grund til at gå på opdagelse i naturen - eller hente inspiration i naturen og tage det med hjem. På skoleportalen finder du et væld af lege og kreative aktiviteter, der på forskellig vis bringer naturen til børnene og lader dem fordybe sig i blandt andet at finde og tegne krible-krabledyr og lærerige aktiviteter som konstruktionen af en hjemmelavet vægt til at veje de mange fund i naturen.

 

Dato:
22-10-2012
Intro:
Alle børn er forskellige, også selv om de har samme diagnosebetegnelse - fx ADHD. Der findes ikke metode, der passer alle, men alligevel er der en række træk, som går igen hos mange børn med denne diagnose. På skoleportalen kan du finde redskaber, som kan hjælpe med at få sat ord på følelser og handlinger og dermed forhindre handlinger i at blive voldsomme.
Intro:

En "snakkepakke" er en "ordpakke", som gennem sprogaktiviteter og tilhørende kreative opgaver giver børnene mulighed for at opleve ordet og dermed sproget, ikke bare med mund og ører, men med hele kroppen.

Sæt fokus på sproget i disse sjove aktiviteter, der udforsker ordene "sørøver", "musik" og "stjerne".

Dato:
27-09-2012
Intro:
Børne- og undervisningsminister Christine Antorini har nedsat et inklusionspanel, som skal indsamle viden om, hvordan det går med inklusionsopgaven i folkeskolen. I spidsen for panelet står professor Susan Tetler, som sammen med resten af panelet blandt andet har til opgave at pege på de gode eksempler på inklusion, som allerede findes mange steder. Her fremhæves Aarhus Kommunes store inklusionsprojekt "Fællesskaber for alle" som et godt sted at hente inspration. På skoleportalen finder du flere artikler netop om dette projekt - til stor inspiration for din pædagogiske praksis. Kun et klik herfra!
Dato:
18-09-2012
Intro:
Den seneste rapport fra EVA om brugen af de pædagogiske læreplaner viser, at temaet "sprog og udtryksformer" står helt centralt i det pædagogiske arbejde. Rapporten viser dog også, at det ofte kan være svært ved at sætte arbejdet i system og få evalueret, så indsatsen kan justeres og gøres bedre næste gang. Her på skoleportalen kan du både finde materiale, der giver konkrete ideer til lege og aktiviteter, der hjælper sproget på vej, og du kan finde værktøjer til at evaluere, hvordan det enkelte barn udvikler sig i forhold til sprog og udtryksformer.
 
Dato:
14-09-2012
Intro:
En større forskningsrapport har fastslået det, som alle aktører i den pædagogiske verden håber på: Inklusionstiltag virker! Indtil videre er det kun offentliggjort, at det virker. Hvad det nærmere er, der ifølge forskningen virker, må vi vente lidt på endnu. Indtil da kan du her på skoleportalen få inspiration til, hvordan man kan arbejde inkluderende med hele børnegruppen med udgangspunkt i læreplanstemaer, og du kan hente en systematisk planlægningsmodel, der inddrager et inkluderende perspektiv.
Dato:
10-09-2012
Intro:
Alle veje fører som bekendt til Rom. Og selv om ikke alle veje fører til inklusion, så er der dog mange veje og måder at nærme sig inklusion på. I denne artikel præsenterer tre pædagoger fra Nordbakkeskolens SFO i Ringsted deres bud på en inkluderende praksis.
 
Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste 10 Næste
rss-sfo.gif