Gennemførelse af den pædagogiske praksis

Her kan du læse baggrundsartikler om gennemførelse af pædagogiske aktiviteter, for eksempel om vigtigheden af den kropslige og kreative udfoldelse i et pædagogisk perspektiv.

 

Under punktet "I praksis" til venstre finder du konkrete redskaber til brug i planlægningen.

Artikeloverskrift:
Intro tekst:

Aktiv deltagelse: Børnene snakker med på rimordene med fed og efterhånden gerne mere af remserne.
Flere ideer
: Når feerne siger deres spådomme, kan man vifte med en tryllestav i luften. Når Tornerose rækker fingeren frem og stikker sig, gør børnene den samme bevægelse og siger ”AV”. De kan også ”svinge med sværdet”, når prinsen hugger sig gennem tornebuskene.
Ord, der kan forklares eller snakkes om inden oplæsningen
: spå/spådom, ten (ifølge ordbogen er en ten en spole, som garnet snurres om, når man spinder på en spinderok).

Artikeloverskrift:
Intro tekst:
Ved du, hvordan man på bedste vis sikrer, at børn med flygtningebørn får en god start i en dansk skole? Læs med her.
Intro tekst:
Hvad siger lovgivningen?
Med fotografiet følger en lang række af etiske spørgsmål, diskussioner og overvejelser. Diskussionerne foregår allerede i såvel de enkelte dagtilbud som på forvaltnings- og lovgivningsmæssigt niveau.
Intro tekst:

Af Stine Clasen

I Aarhus Kommune er de i fuld gang med at kvalificere inklusionsvejledere i skoler og SFO’er. Men hvad er en inklusionsvejleder egentligt, og hvilket funktion skal de ud at varetage? Disse spørgsmål og flere besvares i denne artikel, samtidig med at den beskriver nogle af bevæggrundene bag det store kompetenceudviklingsprojekt i Aarhus Kommune: Folkeskolens Fællesskaber.

 

Intro tekst:
Af Steen Nielsen og Bent Vigsø

Skolefritidsordningen er et pædagogisk tilbud inden for skolens rammer, som skal bidrage til at opfylde folkeskolens formål ved at fremme børnenes trivsel, udvikling og læring. Et af omdrejningspunkterne i den pædagogiske virksomhed er efter folkeskolelovændringen fra 2008 temaet idræt og  bevægelse. Skolefritidsordningen skal derfor fremover arbejde målrettet og bevidst med idrætslige og bevægelsesmæssige aktiviteter med henblik på at fremme børnenes trivsel, udvikling og læring.

Intro tekst:
Af Steven Knudsen, Rasmus Christiansen og Pia Rosa Jørgensen

BFO Rosenlund er en stor SFO i Skovlunde bestående af fire afdelinger. Der går omkring 370 børn i SFO’en, og der er ca. 37 medarbejdere fordelt ud mellem de fire afdelinger. Ud over de timer, der lægges om eftermiddagen i SFO’en, er Rosenlund endvidere knyttet til skolens 0.-3. klasse, hvor pædagogerne bl.a. varetager frikvartersordninger og sørger for at optimere gode frikvarterer samt det sociale aspekt i børnegrupperne.
Gennem det seneste år har vi planlagt, udviklet og beskrevet idrætsprojektet STRIKE. Projektet løber fra 1. maj 2012 til 1. juli 2014. Med indholdets form, målsætning og målgruppe er det tanken at plante en grundlæggende lyst, motivation og bevidsthed omkring kropslig udfoldelse hos børn i SFO-regi, som kan danne basis for trivsel og god livskvalitet.  
Intro tekst:

Af Katja Bødtger og Max Rasmussen

DGI har siden 2008 arbejdet med at certificere både SFO’er og børnehaver. Baggrunden herfor er, at DGI igennem en 10-års periode har været involveret i mange forskellige udviklingsprojekter på institutionsområdet og har gjort sig mange erfaringer med, hvad der fungerer og ikke fungerer. Desuden har DGI som organisation en målsætning om at samarbejde med landets kommuner om at lave mere idræt, leg og bevægelse på skole- og institutionsområdet. Formålet med forløbet er at skabe de faglige og kulturelle forudsætninger gennem et læringsforløb, således at personalet tør, kan og vil skabe mere idræt, leg og bevægelse i børnenes hverdag.

Intro tekst:
SFO Sct. Jørgen i Roskilde har siden april 2009 været certificeret som idræts-SFO af DGI. Evalueringsrapporten fra august samme år, som er udarbejdet af DGI Roskilde, vidner om en række positive konsekvenser af den styrkede indsats på områder som idræt, leg og bevægelse. Hertil hører, hvad tiltagene har bragt med sig inden for det fysiske, psykiske og sociale velbefindende hos både børn, forældre og pædagoger.
Intro tekst:
Af Molla Friis-Mikkelsen, Kristine E. Aalling og Dorte Hammergren

Nordbakkeskolens SFO arbejder med inklusion på flere forskellige måder og niveauer. Der er både børn, som fra begyndelsen kræver noget ekstra for at kunne være en del af fællesskabet, og der er børn, som først længere inde i forløbet viser sig at have brug for noget ekstra. Uanset hvilke børn eller niveauer det drejer sig om, har de i flere år arbejdet bevidst med redskaber, der styrker relationskompetencerne og udvider fællesskaberne, både fællesskabet i de enkelte afdelinger og fællesskabet med de andre afdelinger.
Intro tekst:
Af Dorthe Andersen

Inklusion er efterhånden blevet det nye mantra i mange sammenhænge. Men hvad vil det egentlig sige at arbejde inkluderende, og hvordan kan vi i fællesskab bidrage til at udvikle en mere inkluderende praksis, hvor det er aktiv deltagelse i fællesskaber, der er i højsædet? Det er nogle af de ting, som Aarhus kommune ønsker at sætte fokus på i projektet Fællesskaber for alle.
Intro tekst:

I den nye bog Lille yogi kan du blive klogere på, hvordan man kan lave sund og meningsfuld yoga med børn. 

Intro tekst:
Af Mette Bertelsen og Sanne Thyrgaard Jensen

Denne artikel præsenterer fortællinger om pædagogers kompetenceudvikling i en kontekst, hvor opgaven er at skabe anerkendende fællesskaber. Her introduceres til narrative processers betydning for voksenlæring og for udvikling af en anerkendende pædagogisk praksis i sammenhæng med projektet ”Inklusion i anerkendende fællesskaber”.

Artikeloverskrift:
Intro tekst:
Af Britta Aagaard Thorlann

For at få kreativiteten til at blomstre på skolen skal der laves et inspirerende kreativt miljø, hvor det er let for lærerne og pædagogerne at finde idéer. I denne artikel gives 10 forslag til, hvad man kan gøre for billedkunstfaget, så det også bliver en fornøjelse for ”Sørensen” at undervise i faget. Idéerne kan ligeledes bruges i SFO'en.

Intro tekst:

Af Preben Olund Kirkegaard

To danske undersøgelser afdækker nogle af de udfordringer, som den danske grundskole aktuelt står over for. Undersøgelserne peger også på, hvordan udfordringerne kan håndteres gennem mere komplekse analyser af praksis, herunder hvordan uddannelsesforskningens resultater kan medvirke til at stimulere en mentalitetsændring gennem den systematiske anvendelse af LP-modellen, der gør det muligt at bryde med pædagogisk vanetænkning.

Intro tekst:
Af Karen Sørensen

Nordbakkeskolens SFO arbejder med inklusion på flere forskellige måder og niveauer. Der er både børn, som fra begyndelsen har brug for noget ekstra for at kunne være en del af fællesskabet, og der er børn, som først længere inde i forløbet viser sig at have brug for noget ekstra. Uanset hvilke børn eller niveauer det drejer sig om, har personalet i flere år arbejdet bevidst med redskaber, der styrker relationskompetencerne hos dem selv og derigennem udvidet fællesskaberne, både børnefællesskaberne i de enkelte afdelinger og det store børnefællesskab med de andre afdelinger. Især har Marte Meo-tilgangen vist sig brugbar.
1 2 Næste