dafolo-top.png
Her er du:
SFO > Gennemførelse > Baggrundsviden

Gennemførelse af den pædagogiske praksis

Her kan du læse baggrundsartikler om gennemførelse af pædagogiske aktiviteter, for eksempel om vigtigheden af den kropslige og kreative udfoldelse i et pædagogisk perspektiv.

 

Under punktet "I praksis" til venstre finder du konkrete redskaber til brug i planlægningen.

Intro tekst:
EXbus (Exploring Bullying in Schools) gennemførte i perioden november 2009 - januar 2010 en surveyundersøgelse blandt skoleelever på den københavnske vestegn. Undersøgelsen omfattede 1052 elever i 7. og 8. klasse.
Intro tekst:
Af Mette Marie Ledertoug, psykolog i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Gladsaxe

Statistikken viser, at 2/3 af de børn, der modtager specialundervisning eller specialpædagogisk bistand i folkeskolen er drenge. Mere end 70 % af børnene i specialklasser er drenge. ¾ af børnene i dagbehandlingstilbud, på opholdssteder og i døgnbehandling er drenge. Det store frafald på ungdomsuddannelserne er ligeledes hovedsagligt drenge, og samtidig rapporterer Undervisningsministeriets Rejsehold, at lærerne i den danske folkeskole vurderer, at 28,3 % af drengene har ADHD-lignende træk og/eller adfærdsforstyrrelser(1). Når man åbner kartoteksskuffen hos en vilkårlig psykolog i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Gladsaxe Kommune ses også en klar overvægt af blå journaler.
Intro tekst:
Børn lærer ikke det, vi siger, de skal lære, men de lærer af det, vi gør, og det, de øver sig i. Dette sætter fingeren på noget, som alle, der arbejder med børns læring og udvikling, må være sig bevidst, nemlig, at børnene ser og hører på os hele tiden og bruger vores handlinger og vores måder at forholde os til andre mennesker på som grundlag for, hvordan de selv opfører sig.


Eksemplerne i denne artikel er fra daginstitutioner, men de er også højst relevante og ikke mindst tankevækkende for SFO-pædagogerne.

Intro tekst:
Af Trine Ankerstjerne

Læs et udsnit af en artikel af Trine Ankerstjerne, hvor hun giver bud på fremtidens fritidspædagogik.
Artikeloverskrift:
Intro tekst:
Tekster med rim og remser er en leg med ord, som børn godt kan lide, og som giver dem lyst til at bruge sproget. Samtidige bevægelser supplerer med energi og glæde og skærper børnenes koncentration, og på den måde bliver sprogindlæringen levende, legende og dynamisk.
Intro tekst:
Af Anders Skriver Jensen og Stig Broström

Hvordan omsættes hverdagens potentiale til en alsidig udvikling af børns sprog og udtryksformer? I denne artikel præsenteres sproghistorier som et konkret værktøj til at arbejde med literacy-pædagogik i børnehave, SFO og indskoling. Med en ukompliceret blanding af dokumentation og planlægning kan pædagoger og lærere forlænge og uddybe børnenes lege og interesser med engagerende, sprogligt udviklende aktiviteter.
Intro tekst:

Med den nye folkeskolereform blev døren til skoleporten åbnet på vid gab for pædagogerne. Indtil da indgik pædagoger kun i et mindre omfang og med få timer, især i børnehaveklassen. Men fra dag til dag strømmede pædagogerne ind i skolen. Denne nye faggruppe repræsenterer nye faglige dimensioner. Nu færdes de overalt på skolen, og man kan næsten høre dem råbe: ”Hej, nu er vi her, hvad skal vi lave sammen?”. Svarene er mange, men de stiller alle helt nye krav til både pædagogerne og lærerne.

 

(Fra Pædagoger og lærere i skolen af Stig Broström (red.))

Forrige 1 2
rss-sfo.gif