dafolo-top.png
Her er du:
Lærer > Forside
Skoleportalen_knap

Nyheder til lærere

 

Dato:
25-08-2015
Intro:
Det danske sprog er i den grad til debat i disse år, og medierne bugner med nyheder om, at danske skoleelever staver dårligt - endda dårligere end i 1970, viser en undersøgelse foretaget af Dansk Sprognævn. Her får du et uddrag af bogen "Korrekt stavning. Underviserens håndbog i dansk retskrivning", hvor reglerne om sammensatte ord forklares detaljeret samt en tipskupon til eleverne med temaet "et eller flere ord".
Dato:
14-08-2015
Intro:
Feedback fylder meget i den danske skolediskurs i disse år. Det skyldes ikke mindst den newzealandske uddannelsesforsker og professor John Hattie, der med sin forskning viser, at feedback er en af de faktorer, der har størst betydning i forhold til at øge elevens læringsudbytte.
Dato:
29-07-2015
Intro:
I tre små film gives der eksempler på, hvordan forskellige niveauer i SOLO-taksonomien kan se ud. Se Robert, der er på det unistrukturelle niveau og kun er interesseret i at bestå eksamen, og se Susan, der er på niveauet udvidet abstrakt. Og se forskellige niveauer af lærere, der interesserer sig for hhv. hvem eleven er, hvad læreren gør, og hvad eleven gør.
Dato:
14-07-2015
Intro:
Socialkonstruktionisme er en tilgang, der er baseret på den grundlæggende idé, at intet af det, vi regner for virkeligt, kan forstås friholdt af den sociale kontekst, hvori det indgår. Derfor har socialkonstruktionisme også væsentlig betydning inden for det pædagogiske område, idet pædagogikken anvender psykologien som hjælpedisciplin til at forstå fænomener som blandt andet læring og udvikling. I denne artikel kan du få ideer til alternative perspektiver og måder at håndtere mobning på.
Intro:
www.pladisc.com kan du kvit og frit hente en interaktiv skabelon til et årshjul, så teamet får styr på planlægningen af det kommende skoleår. Årshjulet man deles på intra, så alle interessenter får adgang til det.
Dato:
03-07-2015
Intro:
Taksonomier kan være en hjælp i udarbejdelsen af gode læringsmål og succeskriterier på flere forskellige niveauer. Når et overordnet mål brydes ned i mindre bidder, bliver det overskueligt for eleverne at se vejen mod målet, og progressionen i læringen bliver tydelig. Læs mere, og se eksempler på redskaber her.
Dato:
22-06-2015
Intro:
Er dine elever ved at være trætte af at udføre de sædvanlige krumspring, du sætter dem til? På skoleportalen kan du finde flere aktiviteter, der sætter gang i kroppen og endda styrker klassens fællesskab. Se fx under "Gennemførelse" under praksisdelen. Eller tag genvejen og se, hvad vi har udvalgt her.
Dato:
18-05-2015
Intro:

Det nyeste nummer af tidsskriftet Fleksibel læring ligger nu til download her på skoleportalen. I denne måned er der fokus på måltaksonomier.

Intro:
Den voksende elevmang­foldighed i klasserummet udfordrer lærere til en stadig refleksion over, hvordan de bedst muligt kan understøtte alle elever i deres læringspro­cesser. I bogen Inkluderende klasseledelse af Mette Molbæk og Susan Tetler sættes der fokus på lærerens inkluderende klasseledelse for på den måde at åbne for nye og konkrete veje til en mere inkluderende skole.
Intro:
Som eleverne må du som lærer eller pædagog i skolen kunne give dig selv feedback og vurdere, hvor du skal hen, hvor du er nu, og hvad næste skridt er. Læs mere om gode læringsmål her, og få redskaber til at arbejde med gode læringsmål i teamet og i undervisningen.
Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste 10 Næste
rss.png