dafolo-top.png
Her er du:
Skoleledelse > Handlemuligheder

Handlemuligheder

Her findes en række artikler om centrale og aktuelle pædagogisk-administrative emner, der kan give inspiration til nye initiativer på skolen.

 

Seneste artikler:

 

Manchet:
Den læringsmålsstyrede didaktik er et begrænset antal principper, der kan generere stor variation i praksis, og principperne skaber grundlaget for, at eleven løbende oplever at have lært noget nyt. Læring og trivsel er derved hinandens vilkår, for gennem løbende synliggørelse af elevens læring skabes betydningen af at gå i skole: at udvikle sig og lære nye ting.
Emne:
Kategori:
Evaluering og test, Synlig læring og feedback, Undervisningens indhold
Manchet:
Tidligere har man i skoleledelsesforskningen opereret med tre adskilte typer af ledelse: instruerende ledelse, transformativ ledelse og distribueret ledelse. Den aktuelle udvikling peger dog i retning af, at disse tre perspektiver må integreres i et samlet fokus på det, der er skolens kerneaktivitet: elevernes læringsudbytte. Denne ledelsesform kan betegnes ledelse for læring eller læringscentreret skoleledelse, hvilket sætter en ny dagsorden: Det er med andre ord pædagogisk ledelse version 2.0.
Emne:
Kategori:
Ledelsesopgaver, Skolens struktur
Manchet:

“Hvordan gør vi læring synlig?” Dette er et spørgsmål, som optager mange skoleledere og lærere i øjeblikket. Den berømte uddannelsesforsker John Hattie har fået os til at tænke eller i hvert fald tænke mere over den måde, vi fører skole og underviser på i Danmark. Han har givet os et afsæt for denne refleksion i sin bog Synlig læring - for lærere, der fremsætter praktisk anvendelige retningslinjer for skoler, der påtænker at begynde eller allerede er i gang med deres rejse mod Synlig Læring. Artiklen omhandler et besøg på en skole i Australien, som allerede har taget disse retningslinjer til sig.

 

Emne:
Kategori:
Redskaber, Redskaber, Synlig læring og feedback, Undervisningens indhold
Manchet:

Bogen Sammen om inklusion - tre perspektiver på samarbejde om inklusion griber fat i inklusionsbegrebet og belyser, hvordan en leder, en lærer og forældrene på tre danske skoler har forholdt sig til og omsat det fælles mål inklusion.


Første del af bogen lægger ud med en kort introduktion, hvor begrebet inklusion foldes ud mellem felterne: ramme, værdier og praksis. Anden del af bogen består af tre kapitler, der hver indeholder tre perspektiver på inklusionsarbejdet omkring en elev. 


Som læser af bogen vil du se, at ikke alle parter er enige, men det er netop et af de vilkår, der er værd at bide mærke i. Du får mulighed for at kigge andre over skulderen og blive klogere ud fra deres refleksioner, valg og erfaringer.


Rigtig god læselyst!

Emne:
Kategori:
Ledelsesopgaver
Manchet:

I dette interview hører vi fra Viviane Robinson om resultaterne fra den mest omfattende forskning om skoleledelsens virkning på elevernes læringsudbytte. Hun anerkendes som "skoleledelsens Hattie". 

 

Anledningen til dette interview kom, da Viviane Robinson d. 1. maj var i Danmark til konferencen Elevcentreret skoleledelse. Fredag d. 23. maj var John Hattie hovedtaler ved en Dafolo-konference, hvor han fremhævede Robinsons forskning, som han også har anvendt i sine meta-analyser.

Emne:
Kategori:
Ledelsesopgaver, Redaktør gennemsyn, Synlig læring og feedback
rss-leder.png