dafolo-top.png
Her er du:
SFO > Læringsforudsætninger

Børns læringsforudsætninger - i praksis

Her kan du finde redskaber til arbejdet med for eksempel læringsstile og de mange intelligenser, og du kan finde et iagttagelseskema til at vurdere det enkelte barns flowevne.

 

Under punktet "Baggrundsviden" til venstre kan du finde artikler om for eksempel inkluderende processer i SFO'en og om sundhedens betydning for børns udvikling.

Beskrivelse:

Når man betragter et barn, der eksempelvis er i gang med noget uhensigtsmæssigt, kan man anlægge forskellige perspektiver, som bliver meget afgørende for, hvordan man reagerer. Når man ser barnet udefra, reagerer man direkte på barnets adfærd: ”Stop, nu skal du opføre dig ordentligt!” Når man ser barnet indefra, fortolker man barnets adfærd som et meningsfuldt udspil forårsaget af indre behov: ”Det virker som om, der er noget, der går dig på. Vil du fortælle mig om det?” Når man ser barnet indefra, åbnes langt flere handlemuligheder.


(Fra Relationspsykologi i praksis af Jørgen Rønsholdt, Annette Groot, Finn Godrim og Else Marie Bech, Dafolo 2013)

Beskrivelse:
Brug denne model til at visualisere teorien om læringsstilene.
Artikeloverskrift:
Beskrivelse:
En af pædagogernes særlige kompetencer er evnen til at se det enkelte barn som en del af en helhed. Med dette skema får du hjælp til at indkredse helhedssyn, som du kan anvende i dit møde med børnene i SFO’en.

(Fra Børn med særlige behov i SFO af Karina Estrup Eriksen og Lise Halkier)
Artikeloverskrift:
Beskrivelse:
Dette skema kan bruges til at indkredse og karakterisere et barns flowevne og -potentiale - eller mangel på samme. Kan der svares "ja" på spørgsmålene, er det en positiv indikation i forhold til muligheden for at udvikle flowevnen - omvendt ved svaret "nej".
(Fra Flow og pædagogik af Frans Ørsted Andersen)
Artikeloverskrift:
Beskrivelse:
Kinæstetisk materiale, der tager udgangspunkt i spillet twister. Her skal man ikke blot give det rigtige svar, man skal holde balancen imens! Denne version af spillet handler om matematik, men det kan tilpasses til alle emner.
Artikeloverskrift:
Beskrivelse:
Det er en god idé at kigge SFO'ens fysiske rammer efter i sømmene. Her er en række refleksionsspøgsmål om SFO'ens indretning, og der er gode råd til indretning af en lektiecafé. Redskabet er baseret på teorien om læringsstile, og med udgangspunkt heri kan man sikre, at man tilbyder alle børn et godt og givende læringsmiljø.
(Fra Kopi- og arbejdsmappe til SFO af Malene Erkmann m.fl.)
Artikeloverskrift:
Beskrivelse:
Læringsstilsbingo er en metode til at finde ud af, hvad man selv og ens kollegaer foretrækker, når der skal læres nyt og svært stof. Det er en sjov måde at få kendskab til læringsstile på og er oplagt at spille på et personalemøde. Sådan gør man: Start med at finde en person, som passer på én af rubrikkerne. Spørg vedkommende, om det passer, og få en underskrift, hvis er rigtigt. Stil ét spørgsmål og gå videre til den næste. Det gælder om at blive først færdig. Efterfølgende drøfter man, hvilke af de 18 udsagn der er kendetegnende for de enkelte medarbejdere.
(Fra Kopi- og arbejdsmappe til SFO af Malene Erkmann m.fl.)
Artikeloverskrift:
Beskrivelse:
Skemaet bruges til at finde det enkelte barns læringsstilsprofil. For at kunne svare på spørgsmålene i skemaet må man både iagttage og samtale med barnet. Hvad man foretrækker i forhold til læringsstile, kan godt ændre sig med tiden. Lav derfor en profil et par gange om året – eventuelt i samarbejde med lærerne i indskolingen. Vælg for eksempel at starte med de børn, som har brug for støtte til udvikling og læring. Hæng profilerne op i SFO’en – de er ikke hemmelige.
(Fra Kopi- og arbejdsmappe til SFO af Malene Erkmann m.fl.)
Artikeloverskrift:
Beskrivelse:

Modellen ”Styr på relationerne” kan hjælpe til at skabe et bedre overblik over det relationelle felt. Brug den eventuelt på et personalemøde, hvor I sammen diskuterer spørgsmålene.

(Fra Inklusion når det lykkes af Bo Clausen og Karen Sørensen, Dafolo 2012)

 

Beskrivelse:

Mange af de børn, der har ADHD, reagerer ofte voldsomt på deres følelser. Her er en liste over de typiske forløb med krop, tanke og handling. Brug listen til at at tale med barnet om følelserne og de handlinger, der opstår på baggrund heraf, og hjælp derved barnet til at forstå kroppens signaler og tackle dem, før de munder ud i voldsomme handlinger.

 

(Fra Bevar roen – en metodehåndbog til inklusion af børn med ADHD af Charlotte Andersen, Dafolo 2012)

Beskrivelse:

Tjeklisten bør udfyldes sammen med elevens forældre, som er dem, der kender deres barn bedst. Den har til formål at afgrænse de fokusområder, som barnet skal arbejde med og kan fungere som optakt til at fastsætte mål i samarbejde med eleven.

 

Tjeklisten er inspireret af Ross Greenes AMFUP-skema, Greene 2009.

 

(Fra Bevar roen – en metodehåndbog til inklusion af børn med ADHD af Charlotte Andersen, Dafolo 2012)

rss-sfo.gif