dafolo-top.png
Her er du:
Skoleledelse > Forside
Skoleportalen_knap

Nyheder til skoleledelsen

 

Dato:
12-10-2015
Intro:
En skoleleders travle hverdag rummer et væld af opgaver. En del af dem er skal-opgaver. Få overblik over, hvad der skal gøres i oktober.
Intro:
Folkeskolereformen kalder på stærke ledelseskompetencer hos landets skoleledere. Reformens krav om at skabe lige og bedre læringsmuligheder for alle børn har aktualiseret skoleledernes udfordring med at lede tæt på undervisning og læring. I forlængelse heraf stiller ny rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut skarpt på, hvordan stærk skoleledelse kan se ud i praksis. 
Intro:
Oplev fx Robert J. Marzano om ledelse af læring i professionelle læringsfællesskaber, Pam Hook om SOLO-taksonomien og Gunther Kress om tidlig literacy og læringsmål. Dafolo arrangerer desuden en række aktuelle konferencer med de førende i Danmark inden for bl.a. målstyret undervisning, professionelle læringsfællesskaber og lærer-pædagog-samarbejde.
Intro:

Læringsmålstyret undervisning skaber grundlaget for, at eleven løbende oplever at have lært noget nyt. Nu kan du finde en ny artikel på skoleportalen.dk, hvor lektor Jesper Boding skriver om en måde at arbejde med læringsmålstyret didaktik, hvor skoleledelsen løbende følger op for netop at sikre, at elevernes læring synliggøres, og deres motivation for læring gennem troen på egne evne styrkes.

Dato:
29-07-2015
Intro:
I tre små film gives der eksempler på, hvordan forskellige niveauer i SOLO-taksonomien kan se ud. Se Robert, der er på det unistrukturelle niveau og kun er interesseret i at bestå eksamen, og se Susan, der er på niveauet udvidet abstrakt. Og se forskellige niveauer af lærere, der interesserer sig for hhv. hvem eleven er, hvad læreren gør og hvad eleven gør.
Dato:
14-07-2015
Intro:
Socialkonstruktionisme er en tilgang, der er baseret på den grundlæggende idé, at intet af det, vi regner for virkeligt, kan forstås friholdt af den sociale kontekst, hvori det indgår. Derfor har socialkonstruktionisme også væsentlig betydning inden for det pædagogiske område, idet pædagogikken anvender psykologien som hjælpedisciplin til at forstå fænomener som blandt andet læring og udvikling. I denne artikel kan du få ideer til alternative perspektiver og måder at håndtere mobning på.
Intro:
www.pladisc.com kan du kvit og frit hente en interaktiv skabelon til et årshjul, så teamet får styr på planlægningen af det kommende skoleår. Årshjulet man deles på intra, så alle interessenter får adgang til det.
Dato:
03-07-2015
Intro:
Taksonomier kan være en hjælp i udarbejdelsen af gode læringsmål og succeskriterier på flere forskellige niveauer. Når et overordnet mål brydes ned i mindre bidder, bliver det overskueligt for eleverne at se vejen mod målet, og progressionen i læringen bliver tydelig. Læs mere, og se eksempler på redskaber her.
Dato:
01-06-2015
Intro:
En skoleleders travle hverdag rummer et væld af opgaver. En del af dem er skal-opgaver. Få overblik over, hvad der skal gøres i juni.
Dato:
18-05-2015
Intro:
Det nyeste nummer af tidsskriftet Fleksibel læring ligger nu til download her på skoleportalen. I denne måned er der fokus på måltaksonomier.
Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste 10 Næste
rss-leder.png