dafolo-top.png
Her er du:
Lærer > Forside
Skoleportalen_knap

Nyheder til lærere

 

Intro:

Gennem en årrække har lederne på Bellahøj Skole åbnet dørene ind til klasselokalerne og inviteret sig selv indenfor, og på skolen arbejder de nu mod en mere åben og fælles skabende skole, hvor læring ikke bare er en fælles opgave, men en fælles forpligtigelse. I denne artikel beskriver ledelsesteamet, hvordan observation kan være en resurse og et systematisk værktøj i arbejdet med professionelles læring.
 

Dato:
20-09-2017
Intro:
Co-teaching er et ligeværdigt samarbejde mellem to undervisere, hvor ansvaret for at planlægge, forberede, gennemføre, evaluere og udvikle undervisningen i en klasse er fælles. Det er en samarbejdsform, der vinder frem på danmarkskortet i disse år som et vigtigt redskab til at styrke inklusionsindsatsen.
Intro:
Her får du tre konkrete forslag til aktiviteter til at bringe mere bevægelse ind i danskundervisningen. Aktiviteterne kombinerer faglighed med leg og sjov. God fornøjelse!
Dato:
07-09-2017
Intro:
Hvordan fremmer ledelsen læreres mulighed for at realisere skolens formål i den daglige praksis? Louise Klinge giver i denne artikel konkrete input til, hvordan skoleledelsen kan fremme de betingelser, der fremmer lærerens mulighed for at etablere klasserne som læringsfællesskaber, hvor alle elever trives og udvikler sig alsidigt.
Intro:

Børn og unges relation til deres lærere er altafgørende for deres skolegang, både personligt, socialt og fagligt, og for deres fremtid. Men hvad består den gode relation egentlig af, og hvordan kan man som professionel arbejde med at skærpe sin relationskompetence? Det beskriver Louise Klinge i bogen Lærerens relationskompetence - kendetegn, betingelser og perspektiver, og du kan få et smugkig i bogen her på skoleportalen.

Dato:
15-11-2016
Intro:
Arbejder jeres skole som et professionelt læringsfællesskab? Få inspiration og hjælp til at komme i gang eller til at tage skridtet videre fra nogle af de største navne inden for undervisningsverdenen i to nye bøger.
Intro:
Er staveord og diktater vejen frem, når eleverne skal udvikle deres stavekompetencer? Nej, tiden er bedre brugt på læsning og skrivning, hvor eleverne lærer at stave i en meningsfuld kontekst, viser forskning.
Dato:
03-11-2016
Intro:
Hvilke potentialer har taksonomier i elevers læreprocesser? Og hvilke faldgruber er vigtige at kende til? Læs et kapitel om dybdelæring med taksonomier, og få fire konkrete arbejdsredskaber, du kan anvende i din klasse.
Intro:
Grammatik og retskrivning behøver ikke at være svært og kedeligt. Lad eleverne spille og dyste mod hinanden samtidig med, at de får styr på grammatikken.
Intro:
Reformer af skolen står højt på den politiske dagsorden overalt i denne tid, men en reform af skolen kræver også en udvikling i undervisningspraksis. I en tid hvor skolen ofte bliver en arena for kampe om konfliktende interesser, kræver det, ifølge den toneangivende uddannelsesforsker Hilbert Meyer, at man som underviser koncentrerer sine anstrengelser om undervisningens grundlag: pædagogikken og didaktikken. I bogen Udvikling af undervisning giver Meyer derfor en orienterende ramme for,
Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste 10 Næste
rss.png