dafolo-top.png
Her er du:
SFO > Forside
Skoleportalen_knap

Nyheder på SFO-området

 

Dato:
10-10-2017
Intro:

Dette er en simpel sætning – med stor betydning. Sætningen adskiller sig væsentligt fra sætningen: ”Børn gør det rigtige, hvis de vil”. Manden bag sætningen er Ross W. Greene, ph.d. og skaber af metoden ”Samarbejdsbaseret & Proaktiv Problemløsning”.

Dato:
28-09-2017
Intro:

Børn har brug for at udvikle deres tænkefærdigheder for at lære at lære. Tænkefærdigheder indebærer færdigheder til at undersøge, behandle information, ræsonnere, evaluere, problemløse og ikke mindst være kreativ. Der er mange måder, hvorpå voksne kan støtte børn i deres naturlige nysgerrighed og i deres udvikling af disse færdigheder. Her får du nogle gode bud! 

Dato:
20-09-2017
Intro:
Co-teaching er et ligeværdigt samarbejde mellem to undervisere, hvor ansvaret for at planlægge, forberede, gennemføre, evaluere og udvikle undervisningen i en klasse er fælles. Det er en samarbejdsform, der vinder frem på danmarkskortet i disse år som et vigtigt redskab til at styrke inklusionsindsatsen. 
Intro:
Mangler du inspiration til aktiviteter til understøttende undervisning i dansk? Her får du tre konkrete forslag til aktiviteter, der kombinerer danskfaglighed med leg, sjov og bevægelse. God fornøjelse!  
Dato:
16-11-2016
Intro:
I en artikel skitserer Stig Broström nogle karakteristiske og delvist modsatrettede træk ved skole- og fritidspædagogikken med henblik på at forsøge at bringe disse i overensstemmelse med hinanden – og så at sige forene disse i en ny skole- og fritidspædagogik. Her redegøres for nogle forskellige didaktiske tilgange med henblik på at bidrage til udviklingen af en fælles didaktisk plaform; en skole- og fritidsdidaktik, der også rummer et lege-læringsbegreb, som kan være vejledende for såvel pædagoger som lærere.
Intro:
Få et hurtigt indblik i, hvordan viden fra hjerneforskningen kan anvendes i en pædagogisk hverdag. I et lille uddrag fra bogen Hjernesmart pædagogik præsenterer Anette Prehn, hvordan hjerneforskningen kan berige den pædagogiske erfaring og de metoder, som vi allerede har og bygger på. Vi tilbydes et indblik i relevant viden om børns (og vores egne) hjerner, så vi kan gå lidt smartere til de hverdagssituationer, der nogle gange driller.
Dato:
09-02-2016
Intro:
Konference: Formålet med aktionslæringsforløb i en pædagogisk kontekst er at udvikle pædagogikken ved først at indkredse og beskrive en aktuel problemstilling i praksis og efterfølgende eksperimentere med nye ideer og fremgangsmåder, der potentielt kan løsne op for problemstillingen. Den 30. og 31. marts er der inspiration at hente til, hvordan man som pædagogisk praktiker, herunder skolepædagog og lærer, kommer i godt gang med aktionslæring.
Intro:
Børn vokser i dag op i en verden med sociale og miljømæssige udfordringer af hidtil uset omfang og karakter, som de skal forholde sig til. Hvilke redskaber kan vi udstyre børnene med, så vi bedst muligt kan hjælpe dem på vej? I bogen Triple Focus – En ny tilgang til uddannelse giver de to store kapaciteter Daniel Goleman og Peter Senge et bud på tre centrale færdigheder, som alle børn – og voksne – har brug for, hvis de skal kunne trives.
Dato:
13-11-2015
Intro:
Hvordan kan hjerneforskningen berige den pædagogiske erfaring og de metoder, som vi allerede har og bygger på? Og hvad kan vi med fordel vide om børns (og vores egne) hjerner, så vi kan gå lidt smartere til de hverdagssituationer, der nogle gange driller? Få et smugkig i bogen "Hjernesmart pædagogik" af Anette Prehn. Bogen udkommer i november 2015.
Dato:
25-08-2015
Intro:
Pædagoger i skolen har med reformen fået nye opgaver og udfordringer, som skal læses i samarbejde med lærerne og ledelsen. På konferencen "Pædagogen i skolen - en nødvendig del af helheden" behandles nogle af de kompetencer, som skolepædagogen skal opøve for at varetage de nye opgaver, medvirke til et frugtbart samarbejde med lærere og øge trivsel og læring hos eleverne. Stig Broström er hovedtaler ved konferencen. Læs mere om denne og andre relevante konferencer rettet mod pædagogen i skolen.
Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste 10 Næste
rss-sfo.gif